Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8
  • Imprimir

Edicte llicència ambiental Transportes Caspo SL

(1)

4 d'octubre de 2018

De conformitat amb el que establix l'article 55.1 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, el procediment de referència se sotmet a informació pública per mitjà de la inserció d'un anunci en el tauler d'edictes i en la Web municipal, per un termini de 20 dies, perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i els que ho consideren convenient, formulen les al·legacions que estimen oportunes.