Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Orde del dia ple ordinari de 6 de setembre de 2021

Ple ordinari que es realitzarà per mitjans electrònics i telemàtics.
El dilluns 26 de juliol de 2021 a les 17:30 hores, per mitjans electrònics i telemàtics, es realitzarà ple en sessió ordinària.

Orde del dia:

1.- Aprovació Acta anterior de data 26 de juliol de 2021.

PART RESOLUTIVA
2.- 4603/2021/GEN Inici elaboració i publicació de la Memòria Anual de Secretaria de la gestió Municipal de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria
3.- 4596/2021/GEN Dació compta de l'informe 2/2021 de la Junta Superior de Contractació Administrativa i mesures a adoptar
4.- 4613/2021/GEN PROPOSADA D'ACORD RECTIFICACIÓ D'ERRORS D'OFICI SOBRE ACORD DE PLE DEL 10 DE MAIG MODIFICACIÓ PUNTUAL RPT
5.- 4497/2021/GEN PROPOSTA D’ACORD DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE RECONEIXIMENT A AUTORS LOCALS PREMIATS
6.- 2865/2021/GEN ORDENANÇA REGULADORA DE LES CONDICIONS I REQUISITS D'ACCÉS, PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ I RÈGIM D'ÚS DELS HABITATGES D'EMERGÈNCIA SOCIAL DE L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA
7.- 55/2021/PGRU DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN RECONEIXEMENT POSTUMO A PACO CABANES PASTOR “EL GENOVÉS
8.- 56/2021/PGRU MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA PER A EXTINGIR LA COMISSIÓ ESPECIAL D'INVESTIGACIÓ DE PORXINOS
9.- 57/2021/PGRU MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER RIBA-ROJA COMDENA AGRESSIONS ESPECTACLE "RIURES EN VALENCIÀ"
10.- 58/2021/PGRU MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS L'ESQUERRA DE RIBA-ROJA I PODEMOS RIBA-ROJA POT PER LA SEGURETAT DE MOTORISTES I CICLISTES EN LES CARRETERES DE RIBA-ROJA DE TÚRIA
11.- 59/2021/PGRU MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS L'ESQUERRA DE RIBA-ROJA I PODEMOS RIBA-ROJA POT DE SUPORT A LES PERSONES AFGANESES QUE VIUEN UNA SITUACIÓ DRAMÀTICA DESPRÉS DE LA PRESA DEL CONTROL DEL PAÍS PELS TALIBANS.

PART D'INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
12.- 3786/2021/GEN Dació compta al Ple de la informació remesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, així com la informació relativa a informes de la intervenció, corresponent al segon trimestre de l'exercici 2021.
13.- Dació compta de la Sentència número 297/2021 del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de València, interposat per Litoral de l'Est S.L.O.
14.- Donar compte de les Resolucions de la número 1836/2021 a la 2293/2021.
15.- Precs i Preguntes

Es podrà seguir en directe la retransmissió del ple a través del següent enllaç: https://www.youtube.com/user/ribaredosic i els serveis de Ràdio Riba-roja, 105.2 FM, i serà gravat per TV Riba-roja.