Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Orde del dia ple ordinari de 8 de novembre de 2021

Ple ordinari que es realitzarà per mitjans electrònics i telemàtics.
El dilluns 8 de novembre de 2021 a les 17:30 hores, per mitjans electrònics i telemàtics, es realitzarà ple en sessió ordinària.

Orde del dia:

1.- Aprovació Acta anterior de data 4 d'octubre de 2021.

PART RESOLUTIVA
2.- 4087/2021/GEN Aprovació provisional Reglament municipal que regula les condicions i requisits d'accés, procediment d'adjudicació i règim d'ús dels habitatges d'emergència social
3.- 5699/2021/GEN Acord aprovació Cinc compromisos per al foment de la participació pública en la contractació pública local: “RIBALICITA RESPONSIVE”
4.- 6002/2019/GEN Acord pel qual es desestimen les al·legacions presentades per la mercantil ACCIONA SERVEIS URBANS S.R.L. enfront de l'acord de 5 d'octubre de 2020 relatiu a “Acord per a deixar sense efecte l'acord del Ple de la Corporació de data 27 de Juliol de 2020 i d'aprovació de la liquidació provisional per finalització del contracte de gestió del servei públic de neteja viària amb la mercantil ACCIONA SERVEIS URBANS S.R.L.
5.- 5640/2021/GEN Proposada d'acord Pla d'Infància i Adolescència
6.- 5131/2021/GEN Proposada Ple sobre Modificació Ordenança Fiscal 1.1 Reguladora de l'Imposat Béns immobles
7.- 5641/2021/GEN proposta de Felicitació de la Corporació Municipal de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria a l’alumnat amb expedients acadèmics d’excel·lència del curs 2020-21
8.- 71/2021/PGRU Moció del Grup Municipal Vox Prendre mesures per a erradicar l'addicció als jocs de rol, videojocs i a la dependència total de les xarxes socials en la infància i joventut
9.- 69/2021/PGRU Moció Grup Municipal Popular per a la creació d'una aplicació informàtica que permeta digitalitzar i actualitzar la base de dades del Cementeri Municipal
10.- 65/2021/PGRU Moció del Grup Municipal Compromís per Riba-roja per un finançament just
11.- 72/2021/PGRU Moció Grup Municipal Ciutadans relativa avantprojecte de la Llei de l'Habitatge
12.- 68/2021/PGRU Moció conjunta dels Grups Municipal Podem Riba-roja Pot i L’Esquerra de Riba-roja per a l’ampliació d’oferta formativa a Riba-roja de Túria
13.- 67/2021/PGRU Moció del Grup Municipal Socialista per a reclamar la gestió pública directa de l'àrea i el nomenament de la figura del Comissionat de la Conselleria de Sanitat del Departament de Manises
14.- 66/2021/PGRU Moció conjunta dels grups municipals Socialista, Popular, Ciutadans, L’Esquerra de Riba-roja, Podem Riba-roja Pot i Compromís, relativa al dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona 2021

PART D'INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
15.- 1955/2021/GEN Dació compta al Ple dels contractes adjudicats en el 3r trimestre 2021 per l'Ajuntament de Riba-roja.
16.- Per part de la Regidoria de Cultura s'adonarà de diversos assumptes
17.- Donar compte de les Resolucions de la número 2500/2021 a la 2895/2021.
18.- Precs i Preguntes

Es podrà seguir en directe la retransmissió del ple a través del següent enllaç: https://www.youtube.com/user/ribaredosic i els serveis de Ràdio Riba-roja, 105.2 FM, i serà gravat per TV Riba-roja.