Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Orde del dia ple ordinari de 13 de febrer de 2023

Ple ordinari en el Saló de Plens del Ajuntament.
El dilluns 13 de febrer de 2023 a les 17:30 hores en el Saló de Sessions del Ple siti en la Plaça Ajuntament núm. 9 d’esta localitat, es realitzarà ple en sessió ordinària

Orde del dia:
 
PART RESOLUTIVA
 
1.- CONTRACTACIÓ  Expedient:  913/2023/GEN, Acord relatiu a l'aprovació del conveni normalitzat d'adhesió d'aquest Ajuntament al sistema d'Adquisició Centralitzat de l'Excma. Diputació Provincial de València, que s'uneix com a annex.-
2.- CONTRACTACIÓ Expedient: 904/2023/GEN, Incoació del contracte de servei de recollida de residus sòlids urbans del municipi i servei d'assistència tècnica i suport  per  al  control  i supervisió sobre la prestació d'aquest.
3.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA/TRESORERIA Expedient: 7208/2022/GEN, Adhesió  al conveni de col·laboració subscrit el 20-07-2021 entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies,  en  matèria  d'embargaments  dels  recursos  de  dret  públic  de  les  Corporacions Locals. Expte 7208/2022/GEN.
4.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA/TRESORERIA Expedient: 87/2023/GEN Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).
5.- SECRETARIA  Expedient:  7440/2022/GEN,  Aprovació  del  Pla  Anual  Normatiu  de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria per a l'any 2023 alineat amb els ODS 
6.- 05/2023/PGRU  Moció  conjunta  dels  Grups  Municipals  L'Esquerra  de  Riba-roja  i  Podem Riba-roja Pot relativa al Preu aliments bàsics
7.- 06/2023/PGRU Moció conjunta dels Grups Municipals Podem Riba-roja Pot i L'Esquerra de Riba-roja per la Transparència en les Borses d'ocupació municipals
8.- 04/2023/PGRU Declaració Institucional de felicitació a l’alumnat amb expedients acadèmics d’excel·lencia del curs 2021-22
9.- Despatx d'urgència
 
PART D'INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
 
10.-  GESTIÓ  TRIBUTÀRIA/TRESORERIA  Expedient:  69/2023/GEN,  Dació  compta  dels informes de les diferents àrees del Departament de Tresoreria de l'Exercici 2022.
11.-    INTERVENCIÓ  Expedient:  543/2023/GEN  Dació  compta  al  ple  de  la  corporacion informacion  trimestral  art  207  RD/2004  ORDRE  hap  2105  2012  corresponent  al  QUART TRIMESTRE de 2022: càlcul del Període Mitjà de pagament a proveïdors; informe trimestral de seguiment de deute comercial;  actualització CIR Local; execució trimestral del pressupost municipal
12.- RECURSOS HUMANS, Dació compta al ple per part del Regidor de Recursos Humans de la Memòria d'activitats, serveis i rutines de rellevància efectuades pel departament de Recursos Humans en el període 2019-2023
13.-Donar compte de les Resolucions de la número 0001/2023 a la 0382/2023.
14.- Precs i Preguntes

Es podrà seguir en directe la retransmissió del ple a través del següent enllaç: https://www.youtube.com/user/ribaredosic i els serveis de Ràdio Riba-roja, 105.2 FM, i serà gravat per TV Riba-roja.