Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Orde del dia ple ordinari de 3 de desembre de 2018

Ple ordinari en el Saló de Plens del Ajuntament.
El dilluns 3 de desembre de 2018 a les 17:30 hores en el Saló de Sessions del Ple siti en la Plaça Ajuntament núm. 9 d’esta localitat, es realitzarà ple en sessió ordinària.

Orde del dia:

1.- Aprovació Acta anterior de data 5 de novembre de 2018.

PART RESOLUTIVA
2.- 3367/2018/GEN Acord relatiu a l'elecció del Jutge de Pau titular.
3.- 720/2018/GEN Acord relatiu a la submissió i informació pública de la proposta de Pla per a la modificació puntual núm. 22 del Pla General d'Ordenació Urbana i del Pla Parcial del Sector NPI-2.
4.- 1776/2018/GEN Acord relatiu al reconeixement als alumnes de primària i secundària curs 2017-2018.
5.- 55/2018/PGRU Proposta de Resolució de RIBA-ROJA POT per un reconeixement de les vÍctimes del franquisme de Riba-roja de Túria per part de l'Ajuntament.
6.- 54/2018/PGRU Proposta de Resolució de RIBA-ROJA POT sobre la Moció per a l'ampliació del Codi de Bon Govern i que ni el càrrec electe ni el personal de confiança participe en convocatòries d'ocupació pública.
7.- 53/2018/PGRU Proposta de Resolució del PARTIT POPULAR sobre Mitjans d'Informació Municipals.

PART D'INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
8.- 4387/2018/GEN Dació compta al Ple de la Informació comptable corresponent al tercer trimestre de 2018, en compliment del que es disposa en la Base 56 d'Execució del Pressupost municipal.
9.- Donar compte de la Sentència número 384/2018 en relació al recurs 631 i acumulat 677/2015 interposat per Dª. Isabel Rios Peset i Ajuntament de Riba-roja de Túria respectivament.
10.- Donar compte de la Sentència número 292/2018 dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de València en relació al recurs contenciós administratiu interposat per Metropoli Busjasot, S.L.
11.- Donar compte de les Resolucions de la número 2658/2018 a la 2939/2018.
12.- Precs i Preguntes.

Es podrà seguir en directe la retransmissió del ple a través del següent enllaç: https://www.youtube.com/user/ribaredosic i els serveis de Ràdio Riba-roja, 105.2 FM, i serà gravat per TV Riba-roja.