Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8
  • Imprimir

Normes

:: No es permetrà l'entrada a classe una vegada començada la mateixa. Només en aquells casos en què el retard estiga justificat amb antelació pels pares o tutors. Serà obligatòria la justificació per escrit del metge, pare o tutor per a tindre coneixement de la causa encara que NO INVALIDARÀ la falta, per ser avaluació continua.

:: Les faltes d'assistència poden contribuir a la no assimilació de les ensenyances, a l'incompliment de les hores estipulades pel Reial Decret 156/157 del 21 de setembre del 2007, i per tant a la superació del curs.

:: L'alumne NO haurà de romandre en els corredors fora de l'horari de classe.

:: L'alumne té el DEURE  d'assistir a totes les activitats escolars i extraescolars que proposa el Centre, Taller Coreogràfic, veure actuacions, vídeos, participar en Festivals, etc.

:: Queda TOTALMENT PROHIBIT FUMAR, BEURE ALCOHOL I CONSUMIR DROGUES EN EL CENTRE.

:: L'alumne no podrà menjar ni beure dins de l'aula, en el transcurs o al finalitzar la classe. Tampoc podrà menjar en els vestuaris. Sí que podrà fer-ho en els llocs designats per a això.

:: Queda totalment prohibit canviar-se en els corredors, aules, lavabos públics, etc. Únicament podran canviar-se en els llocs designats per a això: "ELS VESTUARIS".

:: Queden totalment prohibits els mòbils en les classes amb el consegüent requisament de l'aparell.

:: L'alumne/a ha de respectar els horaris aprovats per al desenvolupament de les activitats escolars del centre. L'alumne/a que no puga complir la totalitat o parcialitat de l'horari establit pel Centre, haurà de  comunicar-ho a la Direcció d'Estudis para en la mesura que siga possible desenvolupar un estudi i assignar-li les classes pertinents perquè puga complir amb l'horari. L'alumne, haurà de presentar els justificants escolars necessaris.

:: L'alumne/a ha de respectar l'exercici del dret a l'estudi dels seus companys.

:: L'alumne/a no ha de faltar el respecte als professors ni companys. Respectar la Llibertat de consciència i les conviccions religioses, ideològiques, ètiques o morals, així com la dignitat, integritat i intimitat de tots els membres de la Comunitat Educativa.

:: L'alumne/a no ha de discriminar cap membre de la Comunitat Educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.

:: L'alumne/a ha de respectar el caràcter propi del centre, d'acord amb la legislació vigent.

:: L'alumne/a ha de respectar i utilitzar correctament els béns, mobles i en general les instal·lacions del centre.

:: L'alumne/a haurà d'acudir adequadament equipat a classe amb els uniformes següents:

 

:: UNIFORMES XIQUES

Monyo amb ret invisibles i ganxos  per a TOTS els cursos

Ensenyances Elementals:

 

:: D. Clàssica: Maillot de cotó-lycra color blau amb tirant ample, malles color carn, sabatilles de pell color rosa. (Sola sencera)
:: Folklore i Escola Bolera: castanyoles i falda de punt de cotó en color negre.

:: Tècnica de Sabata:
- 2º EE.EE.: sabates de tacó en pell negres i sense claus, i mateixa falda de Folklore.
- 3º i 4t EE.EE: sabates de tacó en pell negres amb corretja i claus, i falda amb godets en color negre.

:: Iniciació a la Dansa Contemporània: Pantaló sport recte negre.

Ensenyances  Professionals:


:: Especialitat Dansa Clàssica:
- D. Clàssica: Maillot de so-dança model E-10794 color dark purpler, faldeta de tul lycra de so-dança, model E-10726TL color dark purpler, malles color carn i sabatilles de lona en color rosa amb sola partida.
- Puntes: Sabatilles de puntes amb cintes.
- D. Contemporània: Pantaló negre sport recte.

 

:: Especialitat Dansa Espanyola:
- D. Clàssica: Maillot de so-dança model E-10794 color dark purpler, malles color carn i sabatilles de lona en color rosa amb sola partida.
- Escola Bolera: Falda negra amb dos volants i castanyoles amb sordines.
- Dansa Estilitzada: Falda negra amb godets en color negre, sabates de pell en color negre i amb corretja i castanyoles amb sordines.
- Tècnica de sabata/ Flamenca: Falda negra amb godets i sabates de pell en color negre i amb corretja. A partir de 4t EE.PP. Bata de cua.
- Folklore: Mateixa falda que Escola Bolera, espardenyes i pulgaretas.

:: UNIFORMES XICS

Ensenyances Elementals:

 

Maillot de tibant ample blanc.
:: D. Clàssica: Malles de cotó lycra blau, calcetins blancs i sabatilles de sola sencera en color blanc.
:: D. Espanyola: Pantaló negre recte de sport, castanyoles i bótes negres de flamenc en pell.
:: Iniciació a la Dansa Contemporània: Pantaló negre recte sport. Camiseta entallada de cotó lycra blanca.

 

Ensenyances Professionals:

 

:: Especialitat Dansa Clàssica:
- D. Clàssica: Maillot blanc de mànega curta, suspensor, short negre, calcetins blancs i sabatilles blanques.
- D. Contemporània: Camiseta entallada de cotó lycra blanca i pantaló negre recte sport.

 

:: Especialitat Dansa Espanyola:
- D. Clàssica: Maillot blanc de mànega curta, suspensor, short negre, calcetins blancs i sabatilles blanques.
- D. Espanyola: Pantaló negre recte de sport, castanyoles, sordines i bótes de flamenc.

 

AL MATRICULAR-SE EN EL CPMD DE RIBA - ROJA DE TÚRIA, S'ACCEPTEN TOTES LES NORMES INDICADES.