Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Canvi trimestral estacionament vehicles 1 de gener de 2018

'SEGURETAT CIUTADANA' 29 de desembre de 2017

Este dilluns 1 de gener de 2018 es realitzarà el primer canvi trimestral dels estacionaments en els carrers del municipi, per la qual cosa és necessari que tots aquells que estacionen el seu vehicle en la via pública ho tinguen present per a estacionar de forma correcta. En els canvis trimestrals de prohibició d'estacionament, el que no canvia de costat el seu vehicle i ho deixa estacionat en el costat incorrecte comet infracció de l'article 154 del Reglament General de Circulació, aprovat per Reial decret 1428/2003 , per no respectar senyal de prohibició d'estacionament (R-308), qualificada de sanció greu per l'article 76 j) del Reial decret Legislatiu 6/2015 pel qual s'aprova la Llei de Seguretat Vial.
- De la mateixa manera, es dóna la circumstància en aquests casos, que el que pretenga estacionar el seu vehicle en un carrer l'estacionament del qual estiga regulat per aquest tipus de senyalització, i ho estacione en el costat correcte però al mateix temps hi haja vehicles estacionats en el costat incorrecte, de tal manera que en estacionar deixe bloquejat el pas, TAMBÉ S'ESTÀ COMETENT INFRACCIÓ, AQUESTA VEGADA PER OBSTACULITZAR EL PAS, cometent infracció de l'article 91.2 del Reglament General de Circulació RD 1428/2003, qualificada de sanció greu per l'article 76 d) del Reial decret Legislatiu 6/2015 pel qual s'aprova la Llei de Seguretat Vial.

-Ens trobem doncs, davant la situació que tots dos vehicles són denunciats, un per estar en el costat incorrecte en virtut de la senyalització vertical de prohibició d'estacionament que s'ha detallat en el primer paràgraf, i l'altre per estacionar posteriorment obstaculitzant la circulació, al no deixar pas.

En definitiva, cal estacionar en aquest tipus calles quan les mateixes estiguen totalment buidades i ens assegurem que amb el nostre estacionament NO ES VA A ENTORPIR LA CIRCULACIÓ.