Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

L'Ajuntament de Riba-roja destinarà 215.000 euros a ajudar les famílies amb els gastos escolars per al curs 2017-18

El Col·le Xec està destinat a escolars des de 3 a 16 anys, 17 si són repetidors; la beca de llibres està adreçada als alumnes del segon cicle d’educació d’infantil; i la beca de menjador completarà la de Conselleria fins al 100%.

'EDUCACIÓ' 14 de juny de 2017

(id: 8299)Reconeguda l’educació com un dret fonamental per al desenvolupament de la persona i com a mitjà important per al ple desenvolupament en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals, i tenint els poders públics l’obligació de possibilitar l’accés dels ciutadans i ciutadanes a aquest dret, l’Ajuntament de Riba-roja, dins de les possibilitats que té per fer-ho efectiu, desenvolupa estes ajudes escolars amb el propòsit de reconèixer la importància de l’educació en les primeres etapes del desenvolupament del xiquet/a, així com la necessitat social de conciliar la vida familiar i laboral.

Estes ajudes està concebudes com un conjunt d’accións sustentades en els principis d’equitat, solidaritat i compensació, i destinades a superar els possibles obstacles d’ordre socioeconòmic que impedixen l’accés al conjunt de serveis del nostre Sistema Educatiu. Estes ajudes escolars queden integrades en el conjunt d’accions de compensació educativa posades en marxa per l’Ajuntament de Riba-roja.

Des del punt de vista de la revitalització econòmica del municipi, estes ajudes, a més que un alleujament per a les famílies, pretenen fomentar el consum en el comerç local, ja que els xecs es podran canviar únicament i exclusivament en els comerços de Riba-roja de Túria.

Llibres en el segon cicles d’infantil:

Per a esta ajuda l’Ajuntament de Riba-roja ha reservat una partida de 20.000 euros en el seu pressupost de 2.017.
Els xiquets i xiquetes empadronats/ades en el municipi podran obtindre un val de 60 euros canviable en les llibreries de Riba-roja.

Menjador escolar:

Per a esta ajuda l’Ajuntament de Riba-roja ha reservat una partida de 95.000 euros en el seu pressupost de 2.017.

Estes ajudes tenen com a objectiu finançar el menjador escolar dels alumnes que cursen educació infantil i primària el municipi de Riba-roja de Túria en el curs 2017-18 i estiguen empadronats o empadronades en el mateix.

Les ajudes de MENJADOR ESCOLAR estan destinades per a menors empadronats i escolaritzats en centres docents públics o concertats en el segon cicle d’educació infantil o educació primària del municipi de Riba-roja de Túria pel mateix període que reconega la Consellería d'Educació, Cultura i Esport per a la mateixa ajuda. Les ajudes de menjador pretenen completar les ajudes de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per al curs escolar 2017-18, amb la finalitat d’afavorir l’assistència al menjador escolar de tots els xiquets i les xiquetes de Riba-roja que tinguen la necessitat de fer-ho.

Col.le Xec:

Un any més, l’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha impulsat el ‘Col.le Xec’, una iniciativa que té com a objecte ajudar les famílies amb fills i filles en edat escolar en els gastos inicials a l’inici de curs. D’esta manera, l’Ajuntament contribuïx al gasto que suposa el material requerit pels centres educatius, a més dels equipaments i accessoris relacionats amb l’escola.

Cada escolar rebrà 50€ en concepte d’ajuda, fraccionats en 4 vals de 10€ i 2 vals de 5€, sempre que els ingressos bruts de la unitat familiar de 2016, dividits entre el nombre de membres de la unitat familiar, no supere al doble de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) per a l’exercici 2017 (14.910,28 euros). Este és un dels requisits necessaris per a accedir a l’ajuda municipal.

La subvenció, per a la que l’Ajuntament ha destinat una partida econòmica de 100.000 euros en el pressupost de 2017, està destinada a tots els escolars, empadronats a Riba-roja de Túria, des dels 3 anys fins als 16 o 17 si han repetit un curs i encara estan escolaritzats. ‘Amb esta ajuda minimitzem l’elevat gasto escolar que suposa l’inici del curs, alhora que contribuïm a repercutir estos ingressos en els nostres comerços’, assegura Miquel Castillo, regidor d’Educació.

Els beneficiaris podran adquirir tot tipus d’articles que tinguen una relació directa amb el món escolar o “la volta al col·le”, com a material escolar, roba i complements, uniformes, activitats extraescolars, mobiliari escolar, material esportiu escolar, articles d’higiene per als xiquets, equips informàtics, il·luminació de zones d’estudi, llibres de lectura, diccionaris i agendes, ulleres graduades i lents de contacte

Enguany s’ha fet un esforç de sintesi per facilitar als postres ciutadans i ciutadanes els tràmits a l’hora de demanar estes ajudes. Les tres convocatòries s’han unificat en un sols període del 26 juny al 14 de juliol de de 2017, tots dos inclusivament. A més s’ha intentat simplificar al màxim el procés del tràmit de la següent manera:
:: Un únic període per a les tres ajudes.
:: Nous horaris d’atenció al públic, tant pel matí com per la vesprada
:: Ordenació dels períodes per cognoms per facilitar el procés de les sol·licituds i minimitzar les esperes.

Les instàncies de sol·licitud de les ajudes de llibres de text, juntament amb tota la documentació requerida es presentarà directament en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de dilluns a divendres en horari de 8:30 a 14 hores i dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 16 h a 18 h.

A més de poder realitzar el tràmit presencialment, l'Ajuntament de Riba-roja de Túria posa a la disposició de la ciutadania, la possibilitat de realitzar el tràmit de forma telemàtica

Per evitar aglomeracions en el registre d’entrada, s’ha establert un ordre per al lliurament de les sol·licituds que es troba disponible en el document adjunt.

 

Nota important: els xiquets/as empadronats a Riba-roja de Túria, que sol·liciten plaça escolar en els cursos de 2n Cicle d'Infantil en un centre escolar (públic o concertat) ubicat a Riba-roja de Túria i sol·liciten les ajudes escolars, es comprovarà d'ofici la seua escolarització; els que sol·liciten les ajudes i plaça escolar en els cursos de 2n Cicle d'Infantil en un centre ubicat fora del municipi hauran d'aportar certificat d'escolarització.