Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

El 10% dels veïns censats de Riba-roja podran plantejar una consulta popular a l'Ajuntament sobre un tema d'interès públic

L'ajuntament crearà una oficina municipal de queixes i suggeriments

7 de Decembre de 2017


El 10% dels veïns empadronats majors d'edat de Riba-roja de Túria podran sol·licitar a l'ajuntament de la localitat la convocatòria d'una consulta popular sobre un tema o una qüestió concreta d'interès públic amb l'objectiu que els ciutadans es pronuncien sobre aquest tema. Aquest dret podrà ser exercit a instàncies d'un veí de la localitat, una associació o una entitat.

El ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat per majoria absoluta el nou reglament municipal regulador de transparència i de participació ciutadana dissenyat per l'equip de govern -format pel PSPV, Compromís i Esquerra Unida- i que va explicar, a més, amb el vot favorable de Riba-roja Pot i de Ciutadans i l'abstenció del Partit Popular.

Les iniciatives per a presentar una consulta popular hauran de ser sotmeses, posteriorment, a debat i votació del ple o resolta per l'òrgan competent per raó de la matèria, a més de la necessitat de presentar un informe previ de legalitat de la secretaria municipal i un altre de l'àrea d'intervenció quan la proposta afecte als drets i les obligacions de contingut econòmic de l'ajuntament.

El reglament municipal preveu, a més, la consulta popular sobre assumptes d'especial rellevància per als interessos dels veïns de Riba-roja de Túria de conformitat amb la legislació de l'Estat i la Comunitat autònoma quan aquesta última tinga les competències requerides. Per a açò, l'alcaldia podrà sotmetre a consulta popular assumptes d'interès municipal, amb excepció dels relatius a la hisenda local. L'única condició per a participar en la consulta popular és estar empadronat en la localitat i ser major d'edat.

El nou instrument de participació aprovat pel ple de Riba-roja conté també el dret de petició, reconegut constitucionalment, i que podrà ser exercit mitjançant un escrit dirigit als òrgans municipals competents que contestaran en el termini màxim de tres mesos. Els veïns podran defensar la seua proposta o petició en dependències municipals per iniciativa pròpia o per l'ajuntament.

El reglament de transparència i participació es completarà amb la creació d'una oficina d'informació per a traslladar queixes, suggeriments o felicitacions sobre temes o qüestions d'interès públic. Entre elles, cal destacar les propostes per a millorar la prestació o qualitat d'un servei municipal; una petició, demanda o protesta sobre el mal o deficient funcionament dels serveis municipals; i, finalment, una felicitació pel reconeixement d'un usuari sobre un servei públic determinat.

Una comissió especial de suggeriments, queixes, reclamacions i felicitacions s'encarregarà de defensar els drets dels ciutadans en les seues relacions amb l'administració municipal, supervisar l'actuació d'aquesta, proposar accions de millora i informar les queixes que, de conformitat amb el que es disposa en el reglament, se li dirigisquen per part dels ciutadans. Aquesta comissió podrà dur a terme recerques sobre el funcionament dels serveis, així com realitzar inspeccions de les diferents àrees municipals de Riba-roja. La comissió es reunirà una vegada a l'any en sessió ordinària.

El regidor de Transparència i Participació Ciutadana, Rafael Gómez, ha subratllat el caràcter "ambiciós" i "innovador" del reglament aprovat "puix que es tracta d'un document avançat i molt ambiciós per a tots els ciutadans de la localitat que permetrà aprofundir en una major participació veïnal en la gestió dels recursos públics de l'ajuntament".

La transparència municipal en la gestió ha sigut una màxima constant de l'actual equip de govern de Riba-roja de Túria en l'actual legislatura política. Primer, amb la signatura del decàleg de mesures per al bon govern, la normativa que impedirà utilitzar les denominades "portes giratòries" durant els dos anys següents a l'eixida de la política per als regidors o l'exclusió dels edils de les meses de contractació de l'ajuntament.