Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Concurs cartell festes Moros i Cristians 2017

(1)
Concurs de cartell de les festes de Moros i Cristians 2017 organitzat per l'Associació de Moros i Cristians i pel M.I. Ajuntament de Riba-roja del Túria.

'FESTES' 24 de febrer de 2017


BASES DEL CONCURS
1. Tots els treballs concursen pel cartell principal de la festa, però els treballs que no estiguen entre els tres primers i els seus concursants
pertanguen a col·legis, optaran als premis per al Cartell Especial establits per l’Associació de Moros i Cristians
per a ells.
2. Els treballs que es presenten a este concurs podran ser realitzats sense limite algun de colors a utilitzar i estar realitzats a
mà (dibuix o pintura) o a composició per ordinador.
3. El tema a desenrotllar serà exclusivament relacionat amb la Festa de Moros i Cristians, en general o amb caràcter local.
4. La grandària de les obres serà de 50 x 70 cm, podran presentar-se sobre el suport o muntatge exterior que l’autor crega oportú.
5. Els treballs que es presenten seran originals i inèdits i els seus autors, seran directament responsables davant de l’Associació de
Moros i Cristians de Riba-roja de Túria i enfront de tercers del compliment d’esta base.
6. Les obres aniran acompanyades d’un sobre tancat en l’interior de les quals s’inclourà el butlletí adjunt degudament omplit. En
l’exterior del sobre s’haurà d’indicar el lema amb el qual es concursa i si correspon a la categoria ‘Col·legi’. Les obres s’entregaran
en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Riba-roja, a l’atenció del Regidor de Festes, Sr. el senyor Miquel Castillo
Faus, com máximo fins al dia 4 de maig, a les 14 hores.
7. Els cartells premiats quedaran en propietat de l’Associació, la qual es reserva el dret a la seua publicació amb fins publicitaris.
8. Tot treball presentat a este concurs haurà de portar desenrotllades obligatòriament amb una grandària de com a mínim 1/3 de l’obra,
la frase següent: MOROS I CRISTIANS EN HONOR AL SANTÍSSIM CRIST DELS AFLIGITS. DEL 2 AL 14 DE SETEMBRE, RIBAROJA
DE TÚRIA 2017. La composició i el disseny de la lletra és lliure.
9. Els autors que opten per realitzar les seues obres per mitjà de sistemes informàtics, hauran d’aportar una reproducció a color amb les
mesures i la resta de característiques anteriorment indicades, així com el corresponent CD.
10. El jurat estarà compost per persones enteses en la matèria. El jurat es reservarà el dret a declarar cap desert
dels premis per considerar que no reunix la qualitat requerida o desqualificar alguna obra presentada per no reunir els requisits
exigits en les bases d’esta convocatòria.
11. El fet de participar en este concurs implica la total acceptació de les presents bases.
12. En funció del nombre d’obres presentades, opcionalment podrà anomenar-se un Jurat d’Admissió, podent desestimar els
Cartells presentats la qualitat artística del qual considere no suficient, i al seu torn, valorarà si algunes de les obres presentades al Concurs
en la seua categoria “COL·LEGIS o CENTRE OCUPACIONAL”, per la seua qualitat artística i muntatge, ha de passar a formar part del
concurs en la Categoria de CARTELL ANUNCIADOR DE LA FESTA, per la qual cosa deixaria d’optar al premi de Col·legis.
13. Les obres presentades a la Categoria de Cartell Anunciador, i si és el cas seleccionades pel Jurat d’Admissió, quedaren
exposades al publique en la Sala Municipal d’Exposicions “EL VAIG MOLDRE”. Les obres presentades a la Categoria Col·legis o Centre
Ocupacional, seran exposades en el vestíbul de l’Auditori de Riba-roja, a partir del 5 de maig, a les 19 hores, i fins a el
domingo 21 de maig.
14. Els treballs que no hagen sigut premiats podran ser retirats dins del termini de 15 dies, a partir del següent a la clausura
de l’exposició.
Premis Cartell Principal Premis Col·legis Premis Centre Educació Especial
1º (CARTELL ANUNCIADOR) 300 € i Diploma 1r diploma i regal 1r diploma i regal
MILLOR ARTISTA LOCAL 100 € i Diploma 2n diploma i regal 2n diploma i regal
3º diploma i regal