Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

La Comissió de Transparència es reuneix per primera vegada per a informar sobre el Portal de Transparència

Riba-roja és l'únic municipi en la comarca Camp de Túria que engega aquest òrgan

'PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRANSPARENCIA' 6 de juliol de 2018

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha celebrat aquesta setmana la primera Comissió de Transparència convocada per la regidoria de Transparència i Participació Ciutadana, amb l'objectiu d'adonar de l'estat de compliment del Portal de Transparència.

Els objectius d'aquesta primera reunió eren informar sobre l'estat actual del portal de transparència, aprovar el catàleg d'informació pública, requerir, si escau, la petició d'informes sobre el compliment d'obligacions de "Publicidad Activa" (nom que rep l'obligació de l'Ajuntament de publicar la informació), i presentar l'Annex III del reglament de participació i transparència.

Aquesta comissió de recent creació té com a principal objectiu avaluar el portal de la transparència conformement a llei i donar-li compliment, ja que des de principis d'any l'ajuntament disposa d'un reglament que regula els aspectes mes importants de la transparència, l'accés a la informació, el bon govern i la participació ciutadana, territorial i associativa.

La comissió, presidida per l'alcalde de Riba-roja, Robert Raga, està representada per un treballador de l'àrea de Participació Ciutadana i Transparència, el Secretari de la Corporació, el Sotssecretari de la Corporació, un Tècnic d'OSIC, l'Arquitecte Municipal i el Responsable de Comunicació i Premsa.

La comissió serà l'encarregada d'abordar totes aquelles qüestions relacionades amb la implantació de la transparència en l'Administració Municipal, especialment el seguiment i vigilància del compliment del Títol II del Reglament de Transparència i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria.

Per a açò, s'encarregarà de sol·licitar i requerir la informació pertinent als departaments municipals, per a donar compliment al reglament de Transparència i Participació Ciutadana, aprovar el catàleg d'informació pública amb indicacions clares d'on pot trobar-se aquesta informació i oferir també aquest catàleg en formats electrònics oberts, que permeten la seua redistribució, reutilització i aprofitament.

Així mateix elaborarà anualment una memòria en la qual s'inclourà informació sobre el compliment de les obligacions previstes, adoptarà les mesures de gestió de la informació que facen fàcil la seua localització i divulgació, així com la seua accessibilitat, interoperabilitat i qualitat i controlarà les publicacions la informació d'una manera clara, estructurada i entendible per a les persones.

Segons Rafa Gómez Sánchez, regidor de Transparència i participació Ciutadana "la comissió perseguirà promoure normes de desenvolupament i de bones pràctiques en matèria de transparència i bon govern i avaluar el grau de compliment de la normativa". L'edil va afegir "estem desenvolupant tots els mecanismes legals per a convertir-nos en un municipi capdavanter en matèria de transparència i accés a la informació publica, que genere confiança en la ciutadania i garantisca la participació".

La comissió es reunirà de manera ordinària almenys dues vegades a l'any i de forma extraordinària, a petició del màxim representant municipal.