Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

L'Ajuntament de Riba-roja acabarà amb la precarietat laboral del 40% dels seus empleats

Des del 2015 un 15% de la plantilla municipal ha passat de ser laboral a funcionari i s’ha reduït la temporalitat.

8 de març de 2018

El nou Acord d’estabilització d’Ocupació Pública i d’Oferta d’Ocupació Pública per a l’any 2018 impulsat pels sindicats obrirà una via als Ajuntaments per a reforçar les seues plantilles i reduir la temporalitat en un 8%.

Este marc laboral respon a la necessitat d’adequar els recursos humans i els efectius a les necessitats reals dels ciutadans quant a la prestació de servicis bàsics.

Així se li va anunciar recentment el secretari general de FeSP-UGT, Julio Lacuerda a l’alcalde de Riba-roja, Robert Raga durant la seua recent trobada a Madrid.

“Este acord en matèria d’ocupació entre els sindicats majoritaris possibilita als Ajuntaments crear ocupació pública i estabilitzar l’existent, convertint interins en indefinits”, assegura Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria

En el Projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat s’inclourà la previsió que l’Administració puga disposar d’una taxa addicional per a estabilització de l’ocupació temporal que inclourà places dels seus serveis d’Administració, que responent a necessitats estructurals, hagen estat dotades pressupostàriament i ocupades de forma temporal i ininterrompuda als tres anys anteriors a desembre de 2017.

Este procés servirà per a cobrir de forma definitiva les places de caràcter estructural, que exercisca personal eventual. En cap cas suposarà un increment de gasto ni d’efectius per a l’Administració.

Els processos selectius garantiran els principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. No obstant això, serà objecte de negociació en cada Administració la valoració en la fase de concurs, entre altres mèrits, si és el cas, el temps de serveis prestats a l’Administració.

Des del 2015 l’Ajuntament de Riba-roja ja ha realitzat avanços en matèria d’estabilització de l’ocupació. En 2015, el nombre total de funcionaris era de 116, mentres que els laborals ascendien a 226. En 2017, s’ha igualat esta xifra, amb una reducció de la temporalitat en els funcionaris.

(id: 8931)

El nombre de places de funcionari que estan ocupades ha passat de ser de 80 en 2015 (69%) a 137 en 2017 (74%). Mentres que en 2015 un total de 32 llocs vacants eren coberts de forma temporal (28%), en 2017 ho són 42 llocs (23%), pel que, encara que en termes absoluts han augmentat el nombre de places cobertes de forma temporal, a efectes pràctics s’ha reduït la temporalitat.

(id: 8932)

A través del nou acord laboral, Riba-roja de Túria tindrà en 2018 una taxa de reposició d’efectius de fins al 100%, en sectors prioritaris, ja que és un dels Ajuntaments espanyols que ha complit amb els objectius del dèficit, la regla del gasto i el deute públic en 2017.

Així mateix podrà incorporar un nou nombre d’efectius equivalents al 8% del resultat de la seua taxa de reposició, en aquells sectors que requerisquen un reforç addicional d’efectius.

En l’àmbit de la seguretat ciutadana, la taxa de reposició pot arribar al 115% i respecte als llocs de treball reservats als habilitats nacionals de l’Administració, es podrà arribar fins a un 25% de les places dotades pressupostàriament que estiguen vacants.

L’Ajuntament de Riba-roja compta actualment amb quasi un 40% d’empleats en situació precària. “Es tracta d’una situació laboral heretada d’anteriors legislatures amb treballadors amb 10 i 15 anys com a interins”, matisa Raga.

“Acabar amb esta classe d’irregularitats ha sigut una de les nostres principals tasques des que iniciem la legislatura”. Des que este aconseguira formar govern en els comicis de 2015, s’ha regularitzat la situació del 15% de la plantilla, que, després de passar per un procés d’oposició, compte ara amb la condició de funcionari.

El consistori va encarregar a finals de 2016 a la Universitat de València una auditoria laboral perquè realitzara una “radiografia exhaustiva” sobre la situació administrativa que viuen els 368 empleats públics, els funcionaris i els laborals, per a “establir la possibilitat de disfuncions entre les categories laborals i les tasques que, realment, duen a terme en els diversos departaments municipals”.

A la vista de les conclusions que mostre l’auditoria, l’actual govern procedirà a regularitzar la situació dels treballadors interins o temporals en el consistori local per a “dotar estos treballadors més exposats a possibles capritxos dels gestors polítics”.  

Govern i sindicats s’han fixat el 9 de març com a data límit per a arribar a un acord sobre sous, ocupació pública i condicions laborals dels funcionaris.