Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Ple de 10 de Setembre de 2018

(2)
Documentació relativa del ple celebrat per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria el dilluns 10 de Setembre de 2018 a les 17:30 h.

12 de setembre de 2018

Ordre del dia:

1.- Aprovació actes anteriors de dates 28 juny 2018, 2 juliol 2018 i 30 juliol 2018.

PART RESOLUTIVA
2.- 1933/2018/GEN Acorde relatiu a la correcció d'errors numèrics observats en l'acord de 10 de maig de 2018 (Nº 1933/2018/GEN) que va aprovar la Relació de Llocs de treball, Plantilla de Personal i el seu Annex.
3.- 3245/2018/GEN Acorde relatiu a la ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local en relació a l'aprovació del Conveni normalitzat d'adhesió d'aquest Ajuntament al sistema d'Adquisició Centralitzat de l'Excma. Diputació de València, que s'uneix com a annex.
4.- 3687/2018/GEN Acorde relatiu a la incorporació de les fitxes dels llocs de treball resultants de les modificacions efectuades en la RPT i Plantilla de Personal, referenciat a l'acord de ple de 22 de maig de 2017 (Nº 777/AC) pel qual es va aprovar la Relació de Llocs de treball, Plantilla de Personal i el seu Annex per a l'exercici de 2017.
5.- 2778/2018/AC Acorde relatiu a l'adhesió a la xarxa de municipis contra la violència de gènere de la Diputació de València.
6.- 3692/2018/AC Acorde relatiu al cofinançament de les obres destinades al Baixador de la Urbanització València la Vella.
7.- 42/2018/PGRU, Proposta de Resolució del PARTIT POPULAR de felicitació a l'Associació de veïns de València la Vella pel seu treball en la consecució del Baixador València la Vella.
8.- 41/2018/PGRU, Proposició de RIBA-ROJA PUGUES per una festivitat del 9 d'octubre oberta a la ciutadania.
9.- 39/2018/PGRU, Proposta de Resolució del PARTIT POPULAR sobre IBI INDUSTRIAL.

PART D'INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
10.- 2172/2018/GEN Dació explica al Ple dels Informes de Fiscalització posterior d'Ingressos i Despeses corresponents a l'exercici 2017.
11.- 3001/2018/GEN Dació explica al Ple de la Informació al Ple. Objeccions Segon Trimestre de 2018.
12.- Adonar de les Resolucions de la número 1740/2018 a la 2116/2018.
13.- Precs i Preguntes.

En el document adjunt es troba:

:: Esborrany de l'acta del ple ordinari de 10 de setembre de 2018.

 

NOTA: Per a poder reproduir el contingut integre d'este tipus de documents, és necessari descarregar-lo (Botó dret del ratolí i seleccionar l'opció de "Guardar enllaç com") i reproduir-lo amb un visor de documents PDF com l'Adobe Reader