Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja de Túria duplica fins a 16.000 euros les ajudes a les persones celíaques per a la compra d'aliments i productes durant l'any 2023

El ple de l'ajuntament rubrica el pressupost econòmic del present any 2023 que permet destinar un 100% més en ajudes, de 8.000 a 16.000 euros, a les persones intolerants al gluten.

'SANITAT' 12 de gener de 2023

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha previst una partida pressupostària de 16.000 euros en ajudes i subvencions destinades a les persones de la localitat que pateixen, actualment, problemes de celiaquia per la seua intolerància al consum de gluten la proteïna del qual es troba en el blat, l'ordi i el ségol. La partida prevista per a aquest any 2023 suposa la duplicació dels diners que en un any passa de 8.000 euros en l'exercici de 2022 als citats 16.000 euros de l'enguany.

Els 16.000 euros destinats a les persones diagnosticades mèdicament amb la celiaquia suposen la quantitat econòmica que les arques municipals de Riba-roja de Túria han previst mai en la localitat per a ajudar en les despeses financeres que els afectats per aquesta patologia han d'assumir diàriament per a consumir determinats aliments i productes. D'aquesta manera, es podrà augmentar el nombre de beneficiaris de les citades ajudes.

Les bases reguladores per a la concessió de les ajudes d'aquesta patologia estableixen la finalitat de finançar la compra d'aliments elaborats, tractats o preparats per a respondre a les necessitats particulars de persones amb un diagnòstic mèdic de celiaquia i, d'aquesta manera, ajudar en la minoració del cost econòmic afegit que suposa la malaltia per als afectats. Amb aquesta subvenció econòmica, els beneficiaris tindran major capacitat adquisitiva.

L'obtenció d'aquestes ajudes econòmiques porta aparellada una sèrie de requisits que les persones beneficiàries hauran de complir, com la necessitat d'estar diagnosticada de celiaquia, mentre que en el cas de les persones menors o incapacitades legalment serà el seu representant, hauran d'estar empadronats durant l'exercici de 2022 a Riba-roja de Túria, no incórrer en cap circumstància que ho impedisca segons el detall de la llei general de subvencions, haver presentat la sol·licitud i la documentació en el termini previst i, finalment, estar al corrent de les obligacions tributàries i les corresponents a la Seguretat Social.

La sol·licitud de la subvenció s'acompanyarà, al mateix temps, de la còpia del llibre de família corresponent, l'informe de diagnòstic de la celiaquia, la relació de les despeses subvencionables amb l'especificitat del nombre de despeses, data, factura, proveïdors i concepte, la còpia de les factures corresponent a cada despesa i justificant del pagament i el model oficial de la fitxa de manteniment de tercers del sol·licitant per a fer efectiu l'ingrés econòmic.

El valor de l'ajuda atorgada a cada beneficiari de Riba-roja de Túria es calcularà dividint la quantitat total pressupostada entre les sol·licituds degudament presentades en la convocatòria, no podrà excedir-se la subvenció a la quantitat finalment justificada mentre que la quantitat sobrant es repartirà de manera proporcional entre la resta dels beneficiaris, sempre que es continuen complint amb el requisit de justificar degudament la quantitat subvencionada.

El potencial beneficiari haurà d'aportar una còpia de la factura corresponent a cada despesa i justificant de pagament i amb una còpia aportada on figurarà el número de despesa o les despeses justificades amb la factura, a més, les factures hauran d'estar expedides a nom de la persona diagnosticada, expedides l'any 2022, ajustades al contingut exigit en el reglament sobres les obligacions de facturació, factures on constarà que els productes són especialitzats per a persones celíaques i, finalment, còpia de les factures amb el nombre de despesa al qual serveix com a justificació de la factura.

A més, no hauran d'incórrer en algunes de les circumstàncies contemplades en la llei de subvencions i per a això hauran de signar una declaració responsable davant l'ajuntament com a entitat concessionària de l'ajuda econòmica, a la qual cal afegir altres normes com haver presentat en termini i forma la sol·licitud i la documentació necessària segons la disposició corresponent en les bases reguladores municipals.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que aquestes ajudes als celíacs “són un programa essencial que des d'aquest equip de govern implantem fa uns anys en la localitat per a atendre les necessitats econòmiques de les persones afectades per aquesta patologia, la vida de la qual està supeditada en tot moment a l'absència del gluten en els seus aliments i productes d'ingesta i, per això, hem apostat per duplicar aquestes ajudes a la vista de l'enorme acolliment entre la societat local”.