Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja premia fins amb 6.000 euros a les entitats i associacions que proposen idees i projectes de protecció dels animals

Les bases fomenten campanyes d'informació i sensibilització.

'BENESTAR ANIMAL' 3 de desembre de 2019

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria concedirà ajudes econòmiques amb fins a 6.000 en total a les associacions i entitats sense ànim de lucre que proposen idees i projectes de protecció dels animals. El programa de l'ajuntament supeditarà la concessió de les subvencions a aquestes entitats a la justificació efectiva de les mateixes que s'adscriuran a l'exercici d'aquest any 2019.  

L'objectiu d'aquesta iniciativa municipal de Riba-roja de Túria se centra en el foment i la promoció de les activitats que les entitats i associacions lligades al món dels animals dissenyen i que poden resultar beneficioses per al global de la societat. Les iniciatives que presenten les entitats es revisaran, a continuació, per part dels serveis tècnics municipals perquè s'adapten a les directrius establides.

Les associacions beneficiàries estaran subjectes a una sèrie d'obligacions com ajustar l'activitat a la protecció dels animals, la realització de la citada activitat, sotmetre's a la comprovació i control financer per part de l'ajuntament, comunicar la percepció de subvencions d'altres administracions, trobar-se el corrent del pagament de les obligacions tributàries i justificar els projectes duts a terme.

Els programes i activitats que en matèria de salut i protecció animal de Riba-roja de Túria es desenvolupen al llarg del termini establit per les ajudes concedides hauran de versar sobre la realització d'estudis, campanyes d'informació i sensibilització d'interés soci-sanitari, programes d'atenció al pacient complementaris als oferits per l'Agència Valenciana de Salut, programes d'ajuda mútua i autoajuda en l'àmbit sanitari, programes de protecció animal, programes de voluntariat enfocats a l'adopció d'animals del centre de protecció animal de Riba-roja o jornades d'Interacció amb animals de companyia.

Entre els requisits a complir per part de les entitats cal destacar la necessitat de disposar de raó social en el terme municipal de Riba-roja, acreditar la seua inscripció en el registre de la Comunitat Valenciana, estar al corrent del pagament amb la Seguretat Social, la presentació de la pertinent sol·licitud per a participar en aquesta convocatòria i, finalment, acreditar que es posseeix el personal qualificat per a dur a terme l'activitat.

Els criteris que tindrà en compte l'Ajuntament de Riba-roja de Túria es basaran en la concreció dels objectius que es pretenguen aconseguira amb el projecte presentat, el nombre de beneficiaris previst en relació amb l'àmbit territorial d'actuació, els projectes que impliquen la participació activa de la població destinaria en totes les seues fases (disseny, desenvolupament i avaluació), una major valoració per a aquells programes que incloguen indicadors i instruments per a mesurar el grau de compliment dels objectius o pels programes de col·laboració amb l'ajuntament, altres institucions, la repercussió en l'entorn o programes de voluntariat i interacció.

El regidor de Benestar Animal de Riba-roja, José Luis López, ha afirmat que aquesta iniciativa de l'ajuntament “és una manera eficaç perquè es puguen promoure programes de protecció dels animals i des de l'administració local hem de vetlar perquè es duguen a terme una sèrie d'iniciatives que redunden en el benefici general amb l'ajuda de les associacions i entitats existents en aquest àmbit”.

Les ajudes concedides a Riba-roja de Túria s'abonaran en dues fases, en una primera el 75% del total de l'import econòmic establit en l'acord municipal, mentre que el restant 25% amb la justificació pertinent de la quantitat. Les despeses a què es destinen les subvencions hauran de referir-se, sempre, per al desenvolupament de les activitats o els programes subvencionats.