Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja puntuarà més a les empreses que apliquen la igualtat salarial de dones i hòmens i incorporen els criteris de sostenibilitat en els plecs de licitació pública

L’ajuntament contractarà a les firmes que aposten pel medi ambient.

'DONA I FOMENT DE LA IGUALTAT, I MEDI AMBIENT' 7 de març de 2018

El ple de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat una proposta de l’equip de govern -format pel PSPV, Compromís i Esquerra Unida- per a valorar a aquelles empreses que aposten per la presència de dones, apliquen una igualtat salarial entre els hòmens i les dones i incorporen els criteris de sostenibilitat ambiental i l’ús d’energies renovables en la seua activitat econòmica a l’hora d’aspirar als plecs de licitació de la contractació pública.  

La iniciativa aprovada pel ple municipal amb els vots a favor del govern local i de la resta de formacions de l’oposició -Ciutadans, Riba-roja Pot i Partit Popular- busca un impuls de les clàusules socials que contribuïsquen a la promoció de la millora de les condicions laborals, la igualtat efectiva entre hòmens i dones, la conciliació laboral, personal i familiar, un respecte a les normes d’accessibilitat universal així com un compromís del consistori al medi ambient i energies renovables.

Els criteris sobre igualtat d’hòmens i dones ocupen un lloc especial, en el que es valorarà a les empreses que contracten més dones en aquells sectors amb major presència masculina, o aquelles en què les dones ocupen llocs de responsabilitat, la contractació de dones víctimes de violència de gènere, dones amb dificultat d’accés laboral, les empreses que dissenyen un pla d’igualtat o les que aposten per la conciliació laboral i familiar. Es premiarà a les empreses que integren el comerç just en les seues propostes de licitació.

Davall el propòsit de fomentar una major participació de les xicotetes i mitjanes empreses (Pimes) en la licitació de contractes municipals, Riba-roja impulsarà la divisió en lots dels contractes públics amb l’objectiu de facilitar la presència d’un nombre més gran de Pimes sempre que la naturalesa o la finalitat dels mateixos ho permeten, a més d’una solvència tècnica i econòmica en els contractes d’obra majors de 80.000 euros.  

L’ajuntament valorarà a aquelles empreses que s’adeqüen a la normativa soci laboral, els convenis col·lectius en matèria de costos salarials, quotes a la seguretat social i la resta de drets dels treballadors. A més, s’obligarà que en aquells contractes vinculats a la satisfacció de necessitats pròpies de categories de població desfavorida "s’incloguen com a condició especial d’execució l’exigència de contractar almenys un 30% de persones en risc d’exclusió social entre la plantilla".

Els plecs d’adjudicació tindran en compte altres factors socials com l’accessibilitat universal i disseny per a tots i totes superiors als determinats en les prescripcions tècniques de l’ajuntament, en funció de la idoneïtat de les mateixes així com una valoració econòmica d’acord al preu del mercat. En este supòsit també s’inclouen el desenvolupament i el disseny de les pàgines web.

L’estabilitat en l’ocupació de la plantilla de l’empresa, l’antiguitat superior a un any dels seus treballadors, l’increment en el nombre de persones destinades a l’execució del contracte per damunt de l’establit com a mínim en el plec de condicions o les persones amb especials dificultats per a accedir al mercat laboral també rebran una major valoració tècnica per part del consistori.

Entre estos grups amb més dificultat d’inserció laboral cal destacar les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, dones víctimes de violència de gènere, jóvens d’entre 16 i 30 anys procedents d’institucions de protecció de menors, interns penitenciaris en llibertat condicional que puguen accedir a un lloc de treball, persones en fase de rehabilitació i inserció amb problemes de drogues o alcohol o persones que no puguen accedir a la renda mínima d’inserció en situació o en risc d’exclusió social.    

Finalment, cal destacar la incorporació dels criteris ambientals que es tindran en compte com  una disminució dels nivells de soroll, en l’emissió de gasos, en la utilització d’etiquetes ecològiques i d’eficiència energètica, el subministrament de béns en recipients reutilitzables, l’arreplega, el reciclatge i la reutilització dels rebutjos produïts o l’energia verda en el cas de subministrament d’energia elèctrica.

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha assenyalat que estos criteris que s’incorporaran des d’ara als plecs de contractació pública "són una declaració d’intencions molt ambiciosa d’este equip de govern d’atendre el que és una reivindicació social de primer orde actualment en la que cada vegada més hem de fomentar criteris d’igualtat entre hòmens i dones, a més de fomentar l’ocupació sobre aquells sectors com a major problemes d’accés laboral".  

Una comissió de contractació pública socialment responsable i sostenible formada per personal tècnic responsable dels distints serveis o departaments s’encarregarà de vetlar per l’aplicació efectiva dels criteris socials i ambientals en els plecs de contractació.