Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja reclama 183.000 euros a l'agent urbanitzador del PAI Vella 6 que va deixar les obres abans d'acabar-les

El Consell Jurídic Consultiu avala la decisió de l'ajuntament

2 de maig de 2018

El ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat per unanimitat l'aprovació de la liquidació del contracte-conveni amb un agent urbanitzador encarregada de les obres del programa d'actuació integrada (PAI) de la unitat d'execució Vella 6 per abandonar el projecte sense abans haver-ho conclòs i haver deixat un deute de 183.428 euros en total.

L'origen d'aquest projecte es va iniciar l'any 2003 quan l'Ajuntament de Riba-roja va acordar adjudicar a la citada mercantil la urbanització del projecte Vella 6 i les obres del qual havien d'estar concloses des de l'any 2010. No obstant açò, l'empresa ha incomplit reiteradament les obligacions legals a pesar que l'any 2011 un informe de l'ajuntament alertava sobre el retard de les obres.

La crisi econòmica unida a les enormes càrregues econòmiques que havien de suportar els veïns propietaris de les obres per a sufragar les mateixes i l'entrada de la mercantil en concurs de creditors van propiciar la paràlisi de les obres d'aquest projecte que havia de donar servei als més de 200 veïns situats en aquest àrea del terme municipal al costat de la carretera a Manises.

El ple municipal va acordar l'any 2015 la retirada de la condició d'agent urbanitzador a la vista dels fets i l'assumpció de la gestió directa per part de l'Ajuntament per a acabar l'execució de les obres d'urbanització en Vella 6. A més, a proposta de l'actual equip de govern -format pel PSPV, Compromís i Esquerra Unida- es va procedir a imposar 63.467 a l'empresa per les quotes recaptades i els perjudicis originats a l'administració local.

Ara, el ple municipal ha fixat en 183.428 euros la quantitat que l'agent urbanitzador ha d'abonar en concepte global després de la liquidació de les obres realitzades per la mercantil que serà cobrat gràcies a l'aval bancari que en el seu moment l'empresa va dipositar en una entitat financera per un muntant de 98.684 euros, encara que la quantitat restant requerida hauran de ser requerida per via judicial.

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria s'inscriurà al seu nom les dues parcel·les que en el seu moment l'empresa es va adjudicar pels costos d'urbanització en virtut dels acords plenaris aprovats per a poder cobrar-se part del deute contret pel citat agent després que el consistori haja assumit la gestió directa del programa urbanístic Vella 6.

Un informe tècnic municipal ha detallat que les obres executades en el programa urbanístic ascendeixen a un total de 390.604 euros mentre que les quotes reportades pels veïns inclosos en el mateix suposen un total de 606.694 euros. Les parcel·les que s'inscriurà el consistori, pròximament, s'han valorat en un total de 73.505 euros en total.

El Consell Jurídic Consultiu ha emès, paral·lelament, un dictamen sobre la retirada de la condició d'agent urbanitzador a l'empresa en la qual recolza, fil per randa, totes les mesures aprovades per l'ajuntament en considerar que "l'urbanitzador no ha complit les obligacions pròpies del programa, s'haurà de procedir a la confiscació de la fiança dipositada a aquest efecte".

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que "estem davant un nou problema urbanístic que hem hagut de resoldre ara de tots els programes i projectes que heretem de l'anterior equip de govern". Raga ha afegit que l'empresa urbanitzadora va donar 150.000 euros a l'ajuntament en contraprestació a l'adjudicació de les obres que, finalment, es van destinar a diverses obres i millores en la localitat "en lloc d'invertir-ho en obres de millora i en atenció a les reclamacions i reivindicacions dels veïns de la Vella 6, com és el cas d'uns accessos decents i majors dotacions públiques; no obstant açò, paradoxalment, el consistori va concedir llicències de construcció abans de concloure les obres d'urbanització".