Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja tanca el pressupost de l'any 2017 amb un superàvit d'1'5 milions d'euros i situa el romanent actual en 5 milions

L'ajuntament redueix a 17 dies de mitjana el termini de pagament a proveïdors

27 d'abril de 2018

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha tancat el pressupost econòmic del passat exercici 2017 amb un superàvit econòmic d'1'5 milions d'euros després d'aconseguir uns ingressos ordinaris de 29'2 milions i unes despeses fixades en 27'5 milions. Les arques municipals han aconseguit un romanent de tresoreria de 5 milions d'euros que confirmen la bona salut financera del consistori.

La liquidació del passat exercici segueix la senda dels pressupostos d'anys anteriors elaborats en aquesta mateixa legislatura política en depassar, finalment, els ingressos ordinaris a les despeses econòmiques. Així, dels 21'6 milions d'euros pressupostats inicialment en despeses s'ha passat a 27'5 en la fase de liquidació i dels 23'5 milions d'ingressos previstos s'han obtingut al 29'2 milions, gràcies a la bona salut financera realitzada en aquest període.

La liquidació de l'exercici del passat any ha llançat, a més, unes xifres molt positives en el període màxim de pagament als proveïdors per part de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria ja que dels 60 dies com a màxim que l'actual llei de les administració preveu per a aquests casos les xifres oficials s'han reduït fins a aconseguir un pagament mitjà de 17 dies.

Els comptes econòmics gestionats per l'actual govern municipal -format pel PSPV, Compromís i Esquerra Unida- han permès situar els fons líquids de tresoreria en un total d'11'1 milions d'euros, és a dir, la quantitat que el consistori posseeix en les entitats bancàries a termini fix ja que la denominada llei Montoro impedeix destinar-ho a inversions o increment dels serveis públics municipals.

L'informe tècnic preceptiu per part de la Intervenció municipal constata que l'Ajuntament de Riba-roja de Túria compleix escrupolosament amb els preceptes de mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari com mana l'actual legislació vigent, a més de que aquesta estabilitat pressupostària suposa que els recursos corrents i de capital no financers són suficients per a fer front a les despeses corrents ordinàries municipals..

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha manifestat que la liquidació del passat exercici pressupostari "ha suposat un recolzament i un aval important a l'ímproba labor que aquest equip de govern està desenvolupant al llarg dels tres anys d'aquesta legislatura" al mateix temps que ha afegit que per açò "anem a continuar en la mateixa línia d'aconseguir uns comptes sanejats i realistes amb les possibilitats de les quals disposa actualment el consistori".

Els comptes financers pressupostats arrepleguen també els saldos de dubtós cobrament i que s'han determinat en un total de 9'5 milions d'euros el muntant principal dels quals s'arrossega d'exercicis anteriors, radicats principalment en els impostos i les taxes municipals.