Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

  • Imprimir

Calendari fiscal 2020

PERÍODE DE PAGAMENTTRIBUT
Del 15 de gener al 16 de març de 2020.

:: Taxa Mercat Municipal i Ambulant 4 trimestre 2019.

De l'1 d'abril a l'1 de juny de 2020.

:: Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).

De l'1 d'abril a l'1 de juny de 2020.

:: Taxa d'Entrada de Vehicles (GUALS).

De l'1 d'abril a l'1 de juny de 2020.

:: Taxa de taules i cadires.

De l'1 d'abril a l'1 de juny de 2020.

:: Taxa Mercat Municipal i Ambulant 1 trimestre 2020.

De l'1 d'abril a l'1 de juny de 2020.

:: Taxa Ocupació Via Pública Caixers Automàtics.

De l'1 de juny al 29 d'octubre de 2020.

:: Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana (IBI Urbana).

De l'1 de juliol al 31 d'agostde 2020.

:: Taxa Mercat Municipal i Ambulant 2 trimestre 2020.

De l'1 d'octubre al 30 de novembre de 2020.

:: Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

De l'1 d'octubre al 30 de novembre de 2020.

:: Taxa Mercat Municipal i Ambulant 3 trimestre 2019.

Del 30 d'octubre al 30 de desembre de 2020.

:: Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica (IBI Rústica).


Els rebuts domiciliats seran enviats a l’entitat bancària a mitat de termini de cada un dels tributs.

Es comunica per a aquells contribuents que tinguen domiciliat l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, que el rebut es fraccionarà en 2 edicions del 50% cada una d’elles, carregant-se en el compte on consta la domiciliació bancària, en els mesos de juliol i setembre.