Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

  • Imprimir

Calendari fiscal 2019

PERÍODE DE PAGAMENTTRIBUT
Del 15 de gener al 15 de març de 2019.

:: Taxa Mercat Municipal i Ambulant 4 trimestre 2018.

De l'1 d'abril al 31 de maig de 2019.

:: Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).

De l'1 d'abril al 31 de maig de 2019.

:: Taxa d'Entrada de Vehicles (VADOS).

De l'1 d'abril al 31 de maig de 2019.

:: Taxa de taules i cadires.

Del 1 d'abril al 31 de maig de 2019.

:: Taxa Mercat Municipal i Ambulant 1 trimestre 2019.

De l'1 de juny al 31 d'octubre de 2019.

:: Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana (IBI Urbana).

Del 1 de juliol al 2 de setembre de 2019.

:: Taxa Mercat Municipal i Ambulant 2 trimestre 2019.

De l'1 d'octubre al 2 de desembre de 2019.

:: Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

De l'1 d'octubre al 2 de desembre de 2019.

:: Taxa Mercat Municipal i Ambulant 3 trimestre 2019.

Del 29 d'octubre al 30 de desembre de 2019.

:: Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica (IBI Rústica).


Els rebuts domiciliats seran enviats a l’entitat bancària a mitat de termini de cada un dels tributs.

Es comunica per a aquells contribuents que tinguen domiciliat l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, que el rebut es fraccionarà en 2 edicions del 50% cada una d’elles, carregant-se en el compte on consta la domiciliació bancària, en els mesos de juliol i setembre.