Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Ple 7 de setembre de 2015

Video del ple ordinari celebrat per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria el dilluns 7 de setembre de 2015 a les 19:00 hores.

10 de setembre de 2015

Part I del Ple ordinari celebrat el dilluns 7 de setembre de 2015.

Continguts:

1. Aprovació Actes Anteriors:
- Acta Ple 03/07/2015.
- Acta Ple 22/07/2015.

Part Resolutiva:

2. Proposta d'Acord: Assumptes No Dictaminats per Comissió Informativa.
2.1. Donar compte de la renúncia sol·licitada pel regidor D. Jose Vicente Tarazona Campos.
2.2. Presa de possessió de la regidora Sra. Raquel Argandoña Lopez, pertanyent al Partit Popular (PP)

3. Proposta d'Acord: Assumptes Dictaminats per Comissió Informativa.
3.1. 751/2015/AC Proposta d’acord inici Expedient. Auditoria Laboral.
3.2. 763/2015/AC Acord relatiu a la declaració de compatibilitat a un treballador de l'ajuntament.
3.3. 750/2015/AC Acord d’adhesió a la Xarxa d’Entitats Locals per a la Transparència i Participació Ciutadana.

Proposicions:

4.- Proposicions d'Acord: Assumptes Dictaminats per Comissió Informativa.
4.1. 49/2015/PGRU Moció PP de creació del representant social per a processos de contractació administrativa i de selecció de personal en l’Ajuntament de Riba-roja de Túria.
4.2. 55/2015/PGRU Moció COMPOMÍS i EUPV per una educació de qualitat que garantisca a tot l'alumnat valencià els competències necessàries per afrontar els reptes de la Societat Valenciana del Segle XXI.
4.3. 46/2015/PGRU Moció CIUTADANS RIBA-ROJA per a la sol·licitud d’una extensió de l’Escola Oficial d’Idiomes.
4.4. 47/2015/PGRU Moció RIBA-ROJA POT d’obertura dels col·legis públics en horari de vesprada.

Part II del Ple ordinari celebrat el dilluns 7 de setembre de 2015.

Continguts:

4.5. 48/2015/PGRU Moció PSPV-PSOE sobre felicitació a Anastasia Jagelovica i David Martínez.
4.6. 50/2015/PGRU Moció CIUTADANS RIBA-ROJA per a la creació de fòrums oberts per al desenrotllament municipal.
4.7. 51/2015/PGRU Moció EUPV sobre Actes Religiosos.
4.8. 52/2015/PGRU Moció RIBA-ROJA POT d’increment de Pressupost de Servicis Socials, Ocupació i Educació.
4.9. 53/2015/PGRU Moció PSPV-PSOE per a la creació del portal de la transparència.
4.10. 54/2015/PGRU Moció COMPROMÍS PER RIBA-ROJA per un metre que arribe soterrat al casc urbà de Riba-roja i no a un Polígon Industrial.

5. Part d'Informació, Impuls i control dels Òrgans de Govern.
5.1. Donar compte Resolució 2068/2015 relatiu a la modificació delegacions de Servicis Municipals, per presa de possessió del Regidor Rafael Gómez Sanchez i canvi de Delegació Regidoria de Servicis Públics passant a la Regidora Teresa Pozuelo.
5.2 Donar compte de les Resolucions compreses des de la 1569/2015 a la 2061/2015.

Part III del Ple ordinari celebrat el dilluns 7 de setembre de 2015.

Continguts:

6. Precs i preguntes.