Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:

Àrea d'Agricultura

CarrecTractamentNomPartit
RegidorSr. D.  José Luis Ramos March
PSPV-PSOE

El sector agrícola de la Comunitat Valenciana representa entorn del 77% de Producció Final Agrària, amb oscil·lacions anuals en funció del valor de les produccions agrícoles i ramaderes.

naranjas (id: 2431)Esta activitat s’exercix sobre 688.400 Ha. cultivables, un 30 % del territori disponible. D’elles, 352.000 ha són de secà i 336.125 Ha. de regadiu. La superfície cultivada es distribuïx per les tres províncies, representant Castelló un 22% del total, Alacant un 27 % i València un 51 %.

Entre els subsectors agrícoles destaquen, per la superfície ocupada, els cítrics, amb un 31%, seguit del conjunt d’altres fruiters, tant de secà com de regadiu, que representen el 24 %, l’oliverar que ocupa el 16%, els cereals, amb el 7 %, la vinya , amb un 14%, i les hortalisses, amb un 4 %. No obstant això, considerat la primera estimació del valor de la producció vegetal de 2009, la contribució dels diferents sectors és diferent. Els cítrics aporten un 50 % del valor final, enfront del 10 % que representen altres fruites. Les hortalisses, incloent-hi les flors i plantes de viver representen un 32 % del valor final. El vi i most, l’oli i els cereals representen d’acord amb els valors d’eixe exercici el 2,5 , el 2 i el 2,6 % del total.

rioturia (id: 2432)En  la nostra localitat, la presència d’una massa d’aigua permanent dins del terme municipal de Riba-roja del Túria, ha provocat que l’agricultura de regadiu haja sigut tradicionalment utilitzada en el municipi. Antigament les zones de regadiu ocupaven les àrees pròximes al riu Túria i es componia principalment d’alguns cultius de cítrics junt amb varietats hortofructícoles, cereals per a gra i zones dedicades a altres arbres fruiters com l’albercoquer i la bresquillera.

El regadiu actual es compon principalment de dos varietats de cítrics el taronger dolç i el mandariner, i s’ha estés a zones tradicionalment de secà on l’aigua per a reg s’obté a través de pous. Açò s’ha aconseguit principalment gràcies a la implantació del reg localitzat.