Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Privacitat

L’Excel·lentíssim Ajuntament de Riba-Roja de Túria, es reserva el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en tot moment. Per tant, li recomanem que revise la mateixa cada vegada que accedisca a la pàgina web i/o a la nostra App per a estar informat dels canvis.

Qui és el Responsable del tractament de les seues dades personals?
Les dades que s’arrepleguen o ens facilite voluntàriament, seran demanats i tractats pel responsable del tractament, les dades del qual s’indiquen a continuació:
:: Ajuntament de Riba-Roja de Túria
:: Pz. Ajuntament, 9, 46190, RIBA-ROJA DE TÚRIA (VALÈNCIA)
:: Tel: 96 277 00 62 - oficinavirtual@ribarroja.es
:: DPO: dpo@nunsys.com

Amb que finalitats tractarem les seues dades personals?
:: Contestar a les seues consultes, sol·licituds o peticions.
:: Gestionar el servei sol·licitat o tramitar la seua petició.
:: Gestionar els tràmits de la seu electrònica.
:: Informar per mitjans electrònics, que versen sobre la teua sol·licitud.
:: Informar d’esdeveniments per mitjans electrònics sempre que existisca autorització expressa.
:: Publicar resultats derivats del procés administratius.
:: Usar les dades dels fitxers amb finalitats històriques, estadístiques o científiques.
:: Servei i gestió de venda d’entrades de l’Auditori.
:: Realitzar anàlisi i millores en la web.
En concret, totes les dades personals que puguen subministrar-se pels interessats no seran destinats a finalitats diferents de les expressades en el moment de la seua aportació, segons el supòsit específic de què es tracte, ni comunicats a tercers excepte en aquells supòsits legals en què puga procedir-se a la dita comunicació o es compta amb el consentiment expresse de l’interessat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?
La legitimació del tractament pot estar basada en el consentiment de les persones interessades i/o el compliment d’una obligació legal i/o el compliment d’una missió realitzada en interés públic i/o la protecció d’interessos vitals i/o l’execució d’un
contracte.

A qui li comunicarem les seues dades?
Se cediran dades, si és el cas, a altres Administracions Públiques i als encarregats de tractament. Les seues dades no se cediran a tercers excepte obligació legal.

Durant quin termini emmagatzemarem les seues dades?
Les dades personals proporcionats es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la que es demanen i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de la finalitat, a més dels períodes establits en la normativa d’arxius i documentació pròpia de l’Ajuntament.

Quins són els seus drets?
:: Demanar accés a les dades personals que disposem de vosté.
:: Sol·licitar la rectificació de les seues dades si són inexactes sense dilació indeguda.
:: Sol·licitar la supressió de les seues dades si ja no ses necessaris per als fins per als que van ser arreplegats o si ens retira el consentiment atorgat.
:: Sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en alguns supòsits, i en este cas només es conservaran d’acord amb la normativa vigent.
:: Portar les seues dades, que li seran facilitats en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica.
:: Quan el tractament de les seues dades estiga basat en el nostre interés legítim, també tindrà dret a oposar-se al tractament de les seues dades.
:: Presentar una reclamació davant del Delegat de Protecció de Dades (si és el cas) o davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de control competent, si creu que no li hem atés correctament.
:: Revocar el consentiment per a cada finalitat específica, sense que això afecte a licitud del tractament basat en el consentiment expresse.

Com pot exercir els seus drets?
Li informem que podrà exercitar els drets reconeguts per mitjà d’instància presentada davant del Registre General de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria o a través de la seu electrònica.