Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:

Poblaciˇ

:: Horari d'atenció:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
D'Octubre a Maig els dimecres també de 16:30 a 18:30 hores.

ALTES EN EL PADRÓDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Amb relació a la vivenda

::Document que acredite l'ocupació de la vivenda (escriptura de propietat, contracte d'arrendament, contracte o factura actual d'algun subministrament - aigua, llum, telèfon, gas).

:: En cas de vivenda cedida, factura actual d'algun subministrament - aigua, llum, telèfon, gas - i autorització a favor de qui pretenga empadronar-se.

Amb relació a les persones:

 

Per canvi de municipi

:: D.N.I., N.I.E. o passaport de tots els que s'empadronen.

:: Llibre de família per als menors de 15 anys (encara que aporten també D.N.I. si ja ho tenen).

:: Full padronal i model de sol·licitud firmada per tots els majors de 18 anys inscrits, o cas de ser menors, firma dels pares o tutors legals (en cas de separació o divorci, aportar fotocòpia de la sentència judicial, firmant únicament el que tinga la custòdia).

Per canvi de residència amb família ja empadronada

:: Tots els requisits de l'apartat anterior.

:: En el full padronal deurà a més firmar una persona major d'edat (d'entre les ja empadronades) en el quadro destinat a este efecte.

Canvi de domicili

:: Omplir i firmar el full padronal amb les persones a qui afecte el canvi, tenint en compte que no poden quedar menors sols en cap domicili.