Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Ple ordinari 15 de desembre de 2016

Documentació relativa del ple ordinari celebrat per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria el dijous 15 de desembre de 2016 a les 16:00 hores.

16 de desembre de 2016

:: Part I del video del Ple ordinari celebrat el dijous 15 de desembre de 2016.

Continguts:

1. Ratificar el Caràcter Ordinari de la Sessió
2. Aprovació Acta anterior de data 07/11/2016
3. 868/2016/AC Acord relatiu a l’inici de l’Expedient del Museu de Ceràmica del Castell (MUCA).
4. 890/2016/AC Acord relatiu a l’inici de l’Expedient de Bé de rellevància local (BRL). Pont Vell, Acueducte de Porxinos, Búnker del Barranc de la Cabrassa.
5. 895/2016/AC Acord relatiu a l’aprovació del Conveni de Resolució de la Concessió de la parcel·la municipal coneguda com a “Bassa de la REVA” subscrit amb la mercantil “Circulo Paralactico SL”.
6. Donar compte acord JGL implantació Administració Electrònica.
7. 848/2016/AC Acord relatiu a la creació del Diari de Sessions en suport acústic.
8. 854/2016/AC Acord relatiu a l’aprovació del model de petició de serveis de solucions tecnològiques bàsiques per les Entitats Locals.
9. 863/2016/AC Acord relatiu a l’adhesió de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria al Codi de Bon Govern Local de la FEMP.
10. 894/2016/AC Acord relatiu al finançament del 50% de les obres destinades a la creació d’un nou baixador en la urbanització “València la Vella”.
11. 896/2016/AC Acord relatiu a la sol·licitud a la Comissió Permanent del Congrés dels Diputats que inste el Govern a iniciar, tan ràpidament com siga possible, l’execució d’un accés directe de la zona de Riba-roja a la A-7.

:: Part II del video del Ple ordinari celebrat el dijous 15 de desembre de 2016.

Continguts:

12. 179/2016/GEN Acord relatiu al compliment del Conveni de l’actuació urbanística U.E. PACADAR Imposició de penalitats.
13. 77/2016/PGRU Proposta de Resolució del PARTIT POPULAR sobre ajudes municipals al pagament d’hipoteques i lloguers.
14. 78/2016/PGRU Proposta de Resolució del Partit Popular per a la millora del funcionament de la Xarxa de Llibres.

:: Part III del video del Ple ordinari celebrat el dijous 15 de desembre de 2016.

Continguts:

15. 79/2016/PGRU Proposició de RIBA-ROJA POT per l’eradicació de la pobresa energètica.
16. 81/2016/PGRU Proposta de l’EQUIP DE GOVERN per a instar el Govern de l’Estat per a eliminar la Taxa de reposició d’efectius en la Funció Pública.
17. 82/2016/PGRU Proposta d’Acord de l’EQUIP DE GOVERN, RIBA-ROJA POT i C'S CIUTADANS en relació al 25 de novembre dia internacional de lluita contra la violència masclista.
18. Ratificació de la Resolució de la Declaració de Servicis Socials com a Servici essencial Municipal.

:: Part IV del video del Ple ordinari celebrat el dijous 15 de desembre de 2016.

Continguts:

19. Donar compte del Pla Director del Barranc de Moros.
20. Donar compte de la situació del Barranc de Monges.
21. Donar compte de la situació del Barrancs de Porxinos.
22. Donar compte de la Sentència núm. 962/16 del TSJ de València Sala Contenciós Administratiu, Secció 5a
23. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia compreses entre els números 2522 a 2845/2016
24. Precs i preguntes.

:: Part V del video del Ple ordinari celebrat el dijous 15 de desembre de 2016.

Continguts:

Declaració de portaveus.