Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Ple ordinari 26 de setembre de 2016

(4)
Documentaciˇ relativa del ple ordinari celebrat per l'Ajuntament de Riba-roja de T˙ria el dilluns 26 de setembre de 2016 a les 17:30 hores.

28 de setembre de 2016

:: Part I del video del Ple ordinari celebrat el dilluns 26 de setembre de 2016.

Continguts:

1. Aprovació acta Ple ordinari de data 04/07/2016
2. Aprovació acta Ple extraordinàri de data 29/07/2016
3. Acord relatiu a la aprobació dels compters generals de 2015.
4. Acord relatiu a la sol·licitud de compatibilitat de D. José Gil Herrero (596/2016/AC)
5. Acord relatiu a la fixació del règim d’indemnitzacions i assistències Srs. Regidors i Funcionaris, Legislatura 2015-2019 (601/2016/AC)
6. Acord relatiu a l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora d’instal·lació de taules i cadires i terrasses annexes a establiments hostalers i de restauració, així com la derogació del cap. 2 de la vigent ordenança reguladora de l’ocupació de via pública. (108/2016/GEN)
7. Acords que procedisquen en relació a l’aprovació inicial de l’Ordenança Fiscal per ocupació del domini públic local per taules, cadires i la resta d’elements com a tendals o marquesines. (611/2016/AC)

:: Part II del video del Ple ordinari celebrat el dilluns 26 de setembre de 2016.

Continguts:

8. Acords que procedisquen en relació a la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost d’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. (607/2016/AC)
9. Acords que procedisquen en relació a la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (609/2016/AC)
10. Acords que procedisquen en relació a la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de les Taxes per prestació de servicis de Conservatori Professional de Música i Dansa, i de l’Escola Municipal de Música i Dansa (610/2016/AC)

:: Part III del video del Ple ordinari celebrat el dilluns 26 de setembre de 2016.

Continguts:

11. Acords que procedisquen en relació a la modificació de l’Ordenanaza Fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles (605/2016/AC)
12. Manifest de suport al Pacte Valencià per la mobilitat segura i sostenible i adhesió a l’esmentat Pacte. (61/2016/PGRU)
13. Proposta de Resolució de CIUTADANS S per a establir en el Castillo de Riba-roja, un lloc de trobada entre la cultura, l’art contemporani i la ciutadania. (58/2016/PGRU)

:: Part IV del video del Ple ordinari celebrat el dilluns 26 de setembre de 2016.

Continguts:

14. Proposició de RIBA-ROJA POT sobre Mitjans de comunicació Públics transparents i al servici de la gent. (60/2016/PGRU)
15. Proposició de RIBA-ROJA POT sobre l’obertura de col·legis en horari extraescolar (59/2016/PGRU)
16. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia compreses entre els números 1647/16 a 2079/16.
17. Precs i preguntes