Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Ple ordinari 2 de desembre de 2019

(2)
Documentació relativa del ple celebrat per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria el dilluns 2 de desembre de 2019 a les 17.30 hores en sessió ordinaria.

5 de desembre de 2019

Orde del dia:

1.- Aprovació actes anteriors de dates 17 d'octubre de 2019 i 4 de novembre de 2019

PART RESOLUTIVA
2.- 3041/2019/GEN Acord relatiu a la modificació de la composició de les Comissions Informatives permanents, legislatura 2019-2023
3.- 4010/2019/GEN Acord relatiu a la Declaració de la Minimització d'Impacte Territorial en sòl no urbanitzable de l'habitatge situat en en Pl. Disseminats 17 Pol. 13 Parcel·la 16 de València la Vella amb Ref. Cat: 46216A013000160001YG, sol·licitada per MOISES HERNANDEZ HERNANDEZ.
4.- 4011/2019/GEN Acord relatiu a la Declaració de la Minimització d'Impacte Territorial en sòl no urbanitzable de l'habitatge situat en en Pl. Disseminats 17 Pol. 13 Parcel·la 16 de València la Vella amb Ref. Cat: 46216A013000160000TF., sol·licitada per MARIA PILAR CRESPO IBANEZ .
5.- 720/2018/GEN Acord relatiu a la Modificació Puntual Núm. 22 PGOU i del Pla Parcial del Sector NPI2 Casanova.
6.- 4824/2019/GEN Dació compta al Ple de la informació comptable corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2019.
7.- 577/2019/GEN Acord relatiu a l'acceptació mutació demanial Basses Pluvials PLV.
8.- 306/2018/GEN Acord relatiu a la contestació de recurs de reposició interposat per Justo Badia March contra l'Acord definitiu de la Declaració de nul·litat dels Projectes de Reparcel·lació de la UE 1, 3 i 4 del Sector Gallipont en relació amb la parcel·la esportiva privada.
9.- 1937/2018/GEN Acord relatiu a la Resolució definitiva de l'adjudicació del PAI del Sector MASIA DE SANT RAFAEL.
10.- 3946/2019/GEN Acord relatiu a l'aprovació del Pla anual de Contractació 2020.
11.- 4232/2019/AC Proposada de felicitació de la Corporació Municipal de Riba-roja de Túria a les Alumnes i Alumnes amb Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic d'Educació Primària i Secundària corresponents al Curs 2018-2019.
12.- 58/2019/PGRU Moció PARTIT POPULAR sobre declaració institucional que presenta el Grup Municipal Popular a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria de Túria en defensa de les llibertats educatives consagrades en la Constitució.
13.- 57/2019/PGRU Moció de CIUTADANS RIBA-ROJA per a la defensa i igualtat entre parelles de fet i matrimonis respecte la pensió de viduïtat.
14.- 56/2019/PGRU Moció GRUP MUNICIPAL L’ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT per millorar la comunicació municipal, amb la inclusió del llenguatge de signes.
15.- 53/2019/PGRU Mocio GRUP MUNICIPAL L’ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDAD ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT amb motiu de l’1 de desembre dia Internacional del VIH.
16.- 52/2019/PGRU Moció PODEM RIBA-ROJA per a la regulació de les cases d'apostes i prevenció de la Ludopatia.
17.- 54/2019/PGRU Moció COMPROMIS PER RIBA-ROJA per a l’eliminació trafic vehicles pesats pel casc urbà.
18.- 55/2019/PGRU Moció PSPV-PSOE sobre homenatge i reconeixement a Sr. Francisco Soriano Raga per part de la Corporació de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria.

PART D’INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
19.- Dació compta de la finalització de la fase d'iniciació de Projecte Guardià i el començament de les fases d'execució del Projecte Guardià. (Serà exposat verbalment pel Sr. Alcalde)
20.- Donar compte de les Resolucions de la número 2955/2019 a la 3419/2019.
21.- Precs i preguntes.

En el document adjunt es troba:

:: Esborrany de l'acta del ple ordinari de 2 de desembre de 2019.

 

NOTA: Per a poder reproduir el contingut integre d'este tipus de documents, és necessari descarregar-lo (Botó dret del ratolí i seleccionar l'opció de "Guardar enllaç com") i reproduir-lo amb un visor de documents PDF com l'Adobe Reader.