Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Ple ordinari 2 de maig de 2016

(3)
Documentació relativa del ple ordinari celebrat per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria el dilluns 2 de maig de 2016 a les 17:30 hores.

3 de maig de 2016

:: Part I del video del Ple ordinari celebrat el dilluns 2 de maig de 2016.

Continguts:

1.- Aprovació acta Ple d’11/04/2016
2.- Acords que procedisquen en relació a la modificació de l’Ordenança fiscal Reguladora de la Taxa per prestació de serveis relatius a la retirada de vehicles de la via publica i subsegüent custòdia dels mateixos, així com la immobilització per mitjà de mitjans mecànics. (279/2016/AC)
3.-. Acords que procedisquen en relació a la modificació de l’Ordenança fiscal Reguladora per la Utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, relatiu al Castell de Riba-roja de Túria. (277/2016/AC)
4.- Acords que procedisquen en relació a la modificació de l’Ordenança fiscal Reguladora de la Taxa per prestació de serveis d’Auditori Municipal: cine, teatre, música i dansa, i per la utilització privativa o aprofitament especial de les instal·lacions de l’auditori municipal. (274/2016/AC)
5.- Acords que procedisquen en relació a la modificació de l’Ordenança fiscal Reguladora de la Taxa per prestació de serveis relatius a drets d’examen. (273/2016/AC)
6.- Acords que procedisquen en relació a la derogació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per inscripció en el cens caní, atorgament de llicències i altres servicis per tinença d’animals potencialment perillosos (270/2016/AC)

:: Part II del video del Ple ordinari celebrat el dilluns 2 de maig de 2016.

Continguts:

7.- Proposta de Resolució del PP per a dur a terme els actuacions pertinents que permeten rehabilitar i homologar el Trinquet Municipal de Riba-roja de Túria (36/2016/PGRU)
8.- Moció EUPV per a declarar Riba-roja de Túria municipi respetuos amb els animals. (39/2016/PGRU)
9.- Moció EUPV sobre la Xarxa de Municipis per un Estat laic. (42/2016/PGRU)
10.- Proposta de Resolució del PP sobre reconeixement i suport a l’Associació València la Vella en la seua reivindicació del baixador (40/2016/PGRU)
11.- Proposta de CIUTADANS C'S RIBA-ROJA per a la regeneració del Paisatge Urbà de Riba-roja de Túria (41/2016/PGRU)

:: Part III del video del Ple ordinari celebrat el dilluns 2 de maig de 2016.

Continguts:

12.- Moció CM. COMPROMÍS i PSPV-PSOE sobre el reconeixement del Dret Civil Valencià i la retirada de recursos del Govern Espanyol. (43/2016/PGRU)
13.- Proposta de Resolució de RIBA-ROJA POT de creació del servei de suggeriments, queixes i reclamacions (38/2016/PGRU).
14.- Proposta de Resolució de RIBA-ROJA POT de continuació de les obres del Conservatori. (37/2016/PGRU)
15.- Informe de gestió de l’Equip de Govern.
16.- Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia compreses entre els números 749/2016 a 1026/2016.
17.- Precs i preguntes.