Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Ple ordinari 3 d'abril de 2017

(2)
Documentació relativa del ple extraordinari celebrat per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria el dilluns 3 d'abril de 2017 a les 17:30 hores.

7 d'abril de 2017

Continguts:

1. Aprovació Acta anterior de data.6/03/2017
2. 772/2017/GEN Acord d'adhesió al conveni marc entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat Valenciana per a la implantació d’una xarxa d’oficina integrades d’atenció al ciutadà en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i al conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat Valenciana, per a la utilització de l’aplicació informàtica Oficina de Registre Virtual (ORVE) com a mecanisme d’accés al registre electrònic comú i al sistema d’interconnexió de registres.
3. 769/2017/GEN Implantació Licitació Electrònica.
4. 785/2017/AC Acord de l’equip de govern relatiu a la designació de les vicepresidències dels consells sectorials.
5. 782/2017/AC Realització Auditoria de Gestió Exercicis 2010-2014.
6. 791/2017/GEN Acord relatiu a l’aprovació dels estatuts de l’Associació de Municipis vinculats a la Immediata.
7. 821/2017/GEN Aprovació plenària Estatuts Eix Logístic A3
8. 754/2017/AC Acord relatiu a la resolució del Recurs de Reposició interposat per METROPOLI BURJASSOT SL., contra Acord Ple de 15 de desembre de 2016.​
9. 825/2017/GEN Establiment vot ponderat en Comissions Informatives.
10. 605/2017/GEN Execució de la Sentència núm 962/16 contra acord Plenari de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria de 30 de juliol de 2012 i contra els plecs de condicions rectores de la licitació per a l’adjudicació per mitjà de concessió del contracte per a la gestió del servici públic d’aigua potable i sanejament, que s’anul·la i deixa sense efecte.
11. 454/2017/GEN Proposada al ple sobre resolució d'al·legació a l'aprovació provisional de l'ordenança municipal reguladora de la protecció d'animals, de la tinença d'animals potencialment perillosos i tinença d'animals en llocs públics i privats.
12. 98/2017/GEN Acords que procedisquen en relació a l'aprovació d'ordenança fiscal reguladora de la Taxa per prestació del Servei Municipal de Càtering Social.
13. 936/2017/GEN Acord relatiu a l’aprovació del Reglament de la Policia Local de Riba-roja de Túria (Sense dictaminar)
14. 8/2017/PGRU Proposta de Resolució del PARTIT POPULAR sobre el suport a les famílies nombroses.
15. 14/2017/PGRU Proposta de Resolució de RIBA-ROJA POT sobre compliment de totes les recomanacions proposades en l’Informe de Fiscalització de la Sindicatura De Comptes.
16. 15/2017/PGRU Proposta de Resolució de RIBA-ROJA POT per al foment d’energies renovables en l’Ajuntament de Riba-roja de Túria.
17. 16/2017/PGRU Proposta d’Acord de CIUTADANS RIBA-ROJA per a la creació d’un Camí Escolar Segur.
18. 17/2017/PGRU Moció de felicitació de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria al Club Pilota Riba-roja, a Andrés Sancho i Javier Llopis pels seus respectius èxits esportius aconseguits en el 2017.
19. 18/2017/PGRU Moció PARTIT POPULAR sobre ajust règim de dedicació exclusiva dels Regidors de l’Ajuntament.
20. Donar compte de les Resolucions compreses entre els números 426/2017 a 701/2017.
21. Precs i preguntes.

Declaració de Portaveus.

 

En el document adjunt es troba:

:: Esborrany de l'acta del ple ordinari de 3 d'abril de 2017.

 

NOTA: Per a poder reproduir el contingut integre d'este tipus de documents, és necessari descarregar-lo (Botó dret del ratolí i seleccionar l'opció de "Guardar enllaç com") i reproduir-lo amb un visor de documents PDF com l'Adobe Reader