Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Ple ordinari 3 d'abril de 2023

(2)
Documentaciˇ relativa de ple celebrat per l'Ajuntament de Riba-roja de T˙ria el dilluns 3 d'abril de 2023 a les 17.30 hores en sessiˇ ordinÓria, en el Salˇ de sessions del Ple de l'Ajuntament.

4 d'abril de 2023

Orde del dia:

1. Aprovació Acta anterior de data 6 de març de 2023.

PART RESOLUTIVA

2. SECRETARIA, Expedient: 7888/2022/GEN Elecció de Jutge/a de Pau Titular de Riba-roja de Túria.
3. SECRETARIA, Expedient: 2281/2023/GEN, Aprovació del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria.
4. URBANISME, Expedient: 6563/2022/GEN, Acord relatiu a l'alçament de la suspensió del tràmit de Minimització d'Impacte Territorial en sòl No Urbanitzable, Polígon Disseminats, Polígon 18, Parcel·la 103.
5. CONTRACTACIÓ, Expedient: 3007/2022/GEN, Dació compta de la V memòria anual de gestió i resultats de la contractació de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria corresponent a l'exercici 2022.
6. 13/2023/PGRU, Moció conjunta dels Grups Municipals L'Esquerra de Riba-roja i Podem Riba-roja Pot relativa a la Commemoració de la Segona República i els valors Republicans.
7. 12/2023/PGRU, Moció del grup municipal Socialista per a la posada en marxa de la campanya “Aprén a respectar: posa't en el meu lloc, no en el meu lloc”.

PART D'INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

8. CONTRACTACIÓ, Expedient: 5356/2022/GEN, Dació compta al Ple de la Corporació de la inclusió de nous contractes no previstos en el Pla de Contractació Anual, a celebrar en l'exercici 2023 dins del cronograma del primer semestre, després d'acords adoptats per la Junta de Govern Local.
9. INTERVENCIÓ Expedient: 315/2023/GEN, Dació compta al Ple de la Corporació de l'aprovació de la liquidació del Pressupost Municipal corresponent a l'exercici 2022.
10. INTERVENCIÓ Expedient: 2136/2023/GEN, Donar compte informe resum anual de control exercici 2022, informe funció interventora i relació informes segons disposat en l'art 218 del Text Refós llei Reguladora de les Hisendes locals i Reglament control intern en les entitats del Sector Públic Local.
11. Donar compte de les Resolucions de la número 0861/2023 a la 1294/2023.
12. Precs i Preguntes.