Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Ple ordinari 7 de marš de 2016

Documentaciˇ relativa del ple ordinari celebrat per l'Ajuntament de Riba-roja de T˙ria el dilluns 7 de marš de 2016 a les 17:30 hores.

9 de marš de 2016

Part I del Ple ordinari celebrat el dilluns 7 de març de 2016.

Continguts:

1 .- Aprovació acta sessió Ple 08/02/2016.
2.- Proposta de I'Equip de Govern sobre el dia Internacional de la Dóna 8 de març de 2016 (241201 61PGRU).
3.- Proposta de I'Equip de Govern per al trasllat del Centre de Formació de Persones Adultes a un edifici municipal i posar-li nom (1 81201 6IPGRU)
4.- Proposta de I'Equip de Govern sobre el rescat de la concessió de I'AP-7 (211201 61PGRU)
5.- Proposta de I'Equip de Govern contra la corrupció (231201 61PGRU).
6.- Proposta de I'Equip de Govern sobre celebració cerimonies civils (22/2016/PGRU)
7.- Proposició del Partit Popular sobre Cicles Formatius de Grau Mitja i Superior (1 71201 61PGRU)
8.- Proposició del Partit Popular sobre viver d'empreses a Riba-roja. (1612016IPGRU)

Part II del Ple ordinari celebrat el dilluns 7 de març de 2016.

Continguts:

9.- Proposició de Riba-roja Pot sobre destí de 0'7 % del Pressupost Municipal a col.laboració internacional. (19120161PGRU)
10.- Proposició de Ciutadans C'S per a la modificació de I'Ordenanca Fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (20/2016/PGRU)
11 .- Informe de gestió de I'equip de govern.
12.- Donar compte de les Resolucions de I'Alcaldia compreses des de la 20212016 a 4631201 6.
13.- Donar compte de I'informe de fiscalització de les obligacions d'informació sobre els contractes formalitzats en els exercicis 2012-2013 per part de la Sindicatura de Cornptes.

Part III del Ple ordinari celebrat el dilluns 7 de març de 2016.

Continguts:

14.- Precs i preguntes.