Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Ple ordinari 7 de novembre de 2016

Documentació relativa del ple ordinari celebrat per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria el dilluns 7 de novembre de 2016 a les 17:30 hores.

8 de novembre de 2016

:: Part I del video del Ple ordinari celebrat el dilluns 7 de novembre de 2016.

 

Continguts:

1. Aprovació de l’acta anterior del Ple ordinari de data 10/10/2016.
2. Acord relatiu a la creació del Consell Territorial i a l’aprovació del seu Reglament.(725/2016/AC)
3. Acord relatiu a la creació del Consell Sectorial de la Infància i Adolescència, i aprovació del seu Reglament. (726/2016/AC)
4. Acord relatiu a l’aprovació del Reglament Regulador del Consell Sectorial de Benestar Social, Solidaritat, Cooperació i Convivència. (727/2016/AC)
5. Acord relatiu a la creació del Consell Sectorial d’Esports i a l’aprovació del seu Reglament. (728/2016/AC)
6. Acord relatiu a la creació del Consell Sectorial Econòmic i Social, i a l’aprovació del seu Reglament. (729/2016/AC)
7. Acord relatiu a la creació del Consell Sectorial de medi ambient, Canvi Climàtic, Desenrotllament Sostenible i Rural i a l’aprovació del seu Reglament. (730/2016/AC)
8. Acord relatiu a la creació del Consell Sectorial de Festes i Tradicions, i a l’aprovació del seu Reglament. (731/2016/AC)
9. Acord relatiu a la creació del Consell Sectorial de la Joventut i a l’aprovació del seu Reglament. (732/2016/AC)
10. Acord relatiu a la creació del Consell General de Participació Ciutadana "Consell de Poble" i a l’aprovació del seu Reglament. (733/2016/AC)
11. Acord relatiu a la fixació de noves retribucions de càrrec amb dedicació exclusiva. (744/2016/AC)
12. Acord relatiu a la contestació d’al·legacions, aprovació definitiva del Projecte de Nou Accés a la A-3 (enllaç Godelleta) del sector MASIA BALÓ i inici de l’expedient expropiatori. (739/2016/AC)
13. Proposta d’Acord d’EUPV per a sumar-se a la xarxa de municipis lliures del tràfic de persones destinades a la prostitució. (70/2016/PGRU)
14. Proposta d’Acord d’EUPV per a mostrar el rebuig de les polítiques d’austeritat. (71/2016/PGRU).

 

:: Part II del video del Ple ordinari celebrat el dilluns 7 de novembre de 2016.

 

Continguts:


15. Proposta de Resolució del Partit Popular per a informar els veïns de l’estat de les Mocions presentades al Ple Municipal per mitjà d’enllaç en la web municipal. (72/2016/PGRU)
16. Moció de COMPROMIS PER RIBA-ROJA per a defendre els cítrics valencians davant el canvi d’aranzels de la Unió Europea. (74/2016/PGRU)
17. Proposició de RIBA-ROJA POT i COMPROMIS sobre la retirada de comptes bancaris de Bancs que desnonen en el nostre entorn. (75/2016/PGRU)
18. Proposició de RIBA-ROJA POT per unes pedreres rehabilitades en el nostre terme municipal. (76/2016/PGRU)

 

:: Part III del video del Ple ordinari celebrat el dilluns 7 de novembre de 2016.

 

Continguts:


19. Proposta de Resolució de C’S CIUTADANS per a l’Estudi i implementació del Pla Territorial d’Emergències i Protecció Civil Municipal, per a municipis de mes de 20.000 habitants. (73/2016/PGRU)
20. Donar compte de l’Auto de data 22 de setembre de 2016
21. Donar compte de l’Informe de Fiscalització de la Sindicatura de Comptes sobre diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, exercici 2014.
22. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia compreses entre els números 2280/16 a 2521/16.
19. Precs i Preguntes.

 

:: Part IV del video del Ple ordinari celebrat el dilluns 7 de novembre de 2016.

 

Continguts:

 

Continuació precs i preguntes, i entrevistes.