Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Ple ordinari 8 de juliol de 2019

Documentació relativa del ple ordinari celebrat per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria el dilluns 8 de juliol de 2019 a les 17:30 hores.

8 de juliol de 2019

Orde del dia:

1.- Aprovació actes anteriors de dates 15 i 25 de juny del 2019.

PART RESOLUTIVA
2.- 2383/2019/AC Acord relatiu a la modificació règim retributiu i indemnitzacions dels
Regidors/es, personal Eventual i assignació a Grups Polítics, legislatura 2019-2023.
3.- 2224/2019/GEN Acord relatiu a la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de les
Taxes per prestació del Servici d'Escola Infantil Municipal primer cicle (OF 2. 32).
4.- 31/2019/PGRU Moció del Grup Municipal Ciutadans per la gratuïtat i universalitat de
l'Educació Infantil de 0 a 3 anys.
5.- Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 1841/2019 relativa al nomenament dels
membres i atribució de competències a la Junta de Govern Local i delegacions a
Regidors/es.

PART D'INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
6.- Donar compte de les Resolucions de la número 1271/2019 a 1783/2019.
7.- Precs i preguntes