Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Ple orinari 14 de maig de 2018

(2)
Documentació relativa del ple ordinari celebrat per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria el dilluns 14 de maig de 2018 a les 17:30 hores.

17 de maig de 2018

Continguts:

1. Ratificar el carácter ordinari de la Sessió.
2. Aprovació acta anterior de data 16 d'abril 2018

PART RESOLUTIVA
3. 1776/2018/GEN Acord relatiu per al reconeixement als alumnes de Riba-roja de Túria premiats per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, al rendiment académic corresponent als cursos 2015-2016 i 2016-2017.
4. 517/2018/GEN Acord relatiu a l’aceptació de la proposta de Resolució del Conseller d’Educació de delegació de competències infraestructuras educatives a l’Ajuntament de Riba-roja de Túria per l’actuació col.locació d’ascensor del CEIP Cervantes.
5. 749/2018/GEN Acord relatiu al sotmetiment a informació pública de la proposta de Pla per a la modificació puntual num. 20 del Pla General d'Ordenació Urbana de Riba-roja de Túria per la modificació de l'us detallat de parcela residencial a us dotacional educatiu privat en urbanització Entrenaranjos.
6. 1928/2018/GEN Acord relatiu al reconeixement de compatibilidad per a poder realitzar el peritatge judicial com segon activitat en el sector públic a Dª Pilar-Sofía Olmos Bañón.
7. 1945/2018/GEN Declaració de no disponibilitat de crédit en virtut de l´art. 25 de la LOEPSF.
8. 1934/2018/GEN Acord relatiu a l´adhesió a l´autoritat de Transport Metropolità de Valencia.
9. 1636/2018/AC Acord relatiu a la Modificació de les comisions informatives permanents, Legislatura 2015/2019 (Paula Badía Lanáquera)
10. 22/2018/PGRU (17/2018/PGRU) Proposta de Resolució de RIBA-ROJA PUEDE sobre la inclusió del Col.legi Públic Miguel de Cervantes en l´Inventari General de la Generalitat Valenciana per a la seua protecció, conservació, difusió, foment, investigació i acreixement del Patrimoni.
11. 20/2018/PGRU Proposició de RIBA-ROJA PUEDE per a la continuació de las obres de millora de l´enllumenat i les canalitzacions d´aigua en l´urbanització Entrenaranjos.
12. 21/2018/PGRU Proposta de Resolució del PARTIT POPULAR sobre la igualtat entre les dos llengües cooficials de la Comunitat Valenciana.
13. 19/2018/PGRU Proposició de RIBA-ROJA PUEDE per uns pressupostos generals de l’Estat que incloguen les necessitats de Riba-roja de Túria.

PART D'INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÓRGANS DE GOVERN
14. 1606/2018/GEN Dació compte de l'informació comptable a subministrar al Ple corresponent al 1er. trimestre de l'exercici 2018, en compliment del que desposa la Base 53 de Execució del Presupost municipal 2017, prorrogat per al 2018.
15. Donar compte de les Resolucion de la número 0939/2018 a la 1190/2018.
16. Precs i preguntes.

En el document adjunt es troba:

:: Esborrany de l'acta del ple ordinari de 14 de maig de 2018.

 

NOTA: Per a poder reproduir el contingut integre d'este tipus de documents, és necessari descarregar-lo (Botó dret del ratolí i seleccionar l'opció de "Guardar enllaç com") i reproduir-lo amb un visor de documents PDF com l'Adobe Reader