Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9
  • Imprimir

Ple de 5 de novembre de 2018

(2)
Documentació relativa del ple celebrat per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria el dilluns 5 de novembre de 2018 a les 17:30 h.

7 de novembre de 2018

Ordre del dia:

1.- Aprovació acta anterior de data 1 d’octubre de 2018

PART RESOLUTIVA
2.- 4499/2018/GEN Acord relatiu al reconeixement de compatibilitat del treballador D. Antonio-José Morales Hernández per a un segon lloc de treball en l'activitat pública docent Universitària.
3.- 4548/2018/GEN Acord relatiu al “Pla Edificant: Canvi d’anualitat en l’actuació Ascensor Col.legi Cervantes”.
4.- 4550/2018/GEN Acord relatiu al “Pla Edificant: Inclusió de l’actuació de l’estanquitat de la Coberta en l'IES el Quint.
5.- 3251/2018/GEN Acord relatiu a la modificació de saldos comptables amb motiu de la integració de la recaptació i la comptabilitat municipal.
6.- 4566/2018/GEN Acord relatiu a l'aprovació del Pla d'Igualtat d'oportunitats de Dones i Homes del municipi de Riba-roja de Túria.
7.- 3284/2018/GEN Acords que procedisquen en relació a la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Vehicles de tracció mecànica.
8.- 2777/2018/GEN Acords que procedisquen en relació a la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per Prestació de Servei d'Escola Infantil.
9.- 2142/2018/GEN Acords que procedisquen en relació a l'aprovació de l'Ordenança reguladora de Preus públics per prestació dels Serveis d'Accions Socio-juvenils.
10.- 1517/2018/GEN Acord d'inadmissió recurs de reposició presentat per l'Agent Urbanitzador contra l'acord d'aprovació de la liquidació definitiva de la U.E. Vella 6.
11.- 306/2018/GEN Acord definitiu de declaració de nul·litat dels projectes de reparcel·lació de les U.E., 1, 3 i 4 del Sector Gallipont en quant a la titularitat assignada a la parcel·la esportiva privada (ref. cadastral 0317501YJ1801N).
12.- 51/2018/PGRU Proposta de Resolució de RIBA-ROJA POT per una consulta popular per a remunicipalització de l'aigua.
13.- 50/2018/PGRU Proposta de Resolució del PARTIT POPULAR per a donar suport a la modificació de la Llei Orgànica de Règim Electoral General perquè la llista mes votada governe en els Ajuntaments.
14.- 52/2018/PGRU Proposta de Resolució de RIBA-ROJA POT de reprovació del Regidor Rafael Gómez Muñoz.

PART D’INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
15.- Donar compte de les Resolucions de la número 2314/2018 a la 2657/2018.
16.- Precs i preguntes.

Declaració de portaveus.

En el document adjunt es troba:

:: Esborrany de l'acta del ple ordinari de 5 de novembre de 2018.

 

NOTA: Per a poder reproduir el contingut integre d'este tipus de documents, és necessari descarregar-lo (Botó dret del ratolí i seleccionar l'opció de "Guardar enllaç com") i reproduir-lo amb un visor de documents PDF com l'Adobe Reader