Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Orde del dia ple extraordinari de 19 d'octubre de 2022

Ple extraordinari que es realitzarà en el Saló de sessions del Plen de l'Ajuntament.
El dimecres 19 d'octubre de 2022 a les 9:15 hores en el Saló de Sessions del Ple siti en la Plaça Ajuntament núm. 9 d’esta localitat, es realitzarà ple en sessió extraordinària

Orde del dia:

PART RESOLUTIVA
 
1.-  GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Expedient: 4656/2022/GEN,  Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació del Servei Municipal de Servei d'àpats Social i l'Ordenança Fiscal  Reguladora  del  Preu  Públic  per  la  prestació  del  Servei  d'Ajuda  a  domicili.  EXPTE 4656/2022/GEN
2.-  GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Expedient: 4718/2022/GEN,  Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació de Serveis  i Activitats encaminades a  la promoció de la igualtat  de  gènere  en  l'Espai  de  la  Dona  del  municipi  de  Riba-roja  de  Túria.  Expte 4673/2022/GEN
3.-  GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Expedient: 4673/2022/GEN,  Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació dels serveis del Conservatori Professional de Música, del Conservatori  Professional  de  Dansa,  i  de  l'Escola  Municipal  de  Música  i  Dansa.  Expte 4673/2022/GEN
4.-  GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Expedient: 4733/2022/GEN,  Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora  de  la  Taxa  per  prestació  del  servei  municipal  de  Transport  a  l'Escola  Infantil Municipal “Riu Túria” i Escola d'Estiu. Expte 4733/2022/GEN
5.-  GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Expedient: 3804/2022/GEN,  Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la prestació del servei o realització d'activitats esportives municipals, així com per la prestació de serveis o realització d'activitats esportives. Expte 3804/2022/GEN.
6.-  GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Expedient:  4672/2022/GEN,  Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació del Servei d'Escola d'Educació Infantil Municipal de Primer Cicle. Expte 4672/2022/GEN
7.-  GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Expedient:  4683/2022/GEN,  Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per utilització  privativa o aprofitament especial del domini públic local, relatiu al Castell de Riba-roja de Túria. Expte 4683/2022/GEN.
8.-  GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Expedient:  4649/2022/GEN,  Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per ocupació del sòl, vol i subsol de la via pública o terrenys d'ús públic local, per caixers automàtics. Expte 4649/2022/GEN.
9.-  GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Expedient:  4735/2022/GEN,  Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial  del domini públic local, pels  llocs  del  Mercat  Ambulant  en  el  terme  municipal  de  Riba-roja  de  Túria.  Expte 4735/2022/GEN.
10.-  GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Expedient: 4734/2022/GEN,  Modificació de  l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, pels  llocs  fixos  de  venda,  situats  en  el  Mercat  Municipal  de  Riba-roja  de  Túria.  Expte 4734/2022/GEN.
11.-  GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Expedient: 4700/2022/GEN,  Modificació de  l'Ordenança Fiscal Reguladora de  la Taxa per  utilització  privativa  o aprofitament especial del domini públic  local per ocupació de terrenys d'ús públic amb finalitat lucrativa; per la col·locació en els mateixos de terrasses annexes a establiments hostalers i de restauració. Expte 4700/2022/GEN.
12.-  GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Expedient: 4518/2022/GEN,  Modificació de  l'Ordenança Fiscal Reguladora  de  la  Taxa  per  entrada  de  vehicles  a  través  de  les  voreres  i  reserves  de  la  via pública  per  a  minusvàlids,  aparcament,  càrrega  i  descàrrega  de  mercaderies de qualsevol classe. Expte 4518/2022/GEN.
13.-  GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Expedient: 4648/2022/GEN, Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per ocupació del vol, sòl i subsol. Expte 4648/2022/GEN.
14.-  GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Expedient: 4684/2022/GEN, Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació de serveis de Drets d'Examen. Expte 4684/2022/GEN.
15.-  GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Expedient: 4671/2022/GEN, Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació del servei de l'Escola d'Estiu. Expte 4671/2022/GEN.
16.-  GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Expedient: 4682/2022/GEN, Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació  dels  serveis  de  celebració  de  Cerimònies  Civils. Expte 4682/2022/GEN.
17.-  GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Expedient: 4698/2022/GEN, Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació  del  Servei  Municipal  de  tramitació  i/o  concessió  de l'instrument d'Intervenció Ambiental. Expte 4698/2022/GEN.
18.-  GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Expedient: 4747/2022/GEN, Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació  de  serveis  relatius  a  actuacions  urbanístiques.  Expte 4747/2022/GEN
19.-  GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Expedient: 4746/2022/GEN, Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Expte 4746/2022/GEN.
20.-  GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Expedient: 4680/2022/GEN, Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Expte 4680/2022/GEN.
21.-  GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Expedient: 4503/2022/GEN, Modificació de l'Ordenança Fiscal General Reguladora de la Gestió, Recaptació i Inspecció dels Tributs Locals i altres ingressos de Dret Públic Locals. Expte 4503/2022/GEN
22.-  GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Expedient: 4665/2022/GEN, Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. Expte 4665/2022/GEN
23.-  GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Expedient: 4670/2022/GEN, Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Béns immobles. Expte 4670/2022/GEN
24.-  GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Expedient: 4719/2022/GEN, Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora  de Preus Públics  per  la  prestació  del Servei  o  realització  de  l'Activitat  d'Accions Soci-Juvenils. EXPTE 4719/2022/GEN.

Es podrà seguir en directe la retransmissió del ple a través del següent enllaç: https://www.youtube.com/user/ribaredosic i els serveis de Ràdio Riba-roja, 105.2 FM, i serà gravat per TV Riba-roja.