Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Orde del dia ple ordinari de 14 de novembre de 2022

Ple ordinari en el Salˇ de Plens del Ajuntament.
El dilluns 14 de novembre de 2022 a les 17:30 hores en el Saló de Sessions del Ple siti en la Plaça Ajuntament núm. 9 d’esta localitat, es realitzarà ple en sessió ordinària

Orde del dia:
 
1.-  Aprovació  Actes  anteriors  de  dates  27  de  setembre  de  2022,  3  d'octubre  de  2022  i  19 d'octubre de 2022.
 
PART RESOLUTIVA
 
2.-  6833/2022/GEN  Exercici  d'accions  judicials  contra  resolució  1087/22  de  data  21  de setembre  de  2022,  dictada  pel  Tribunal  Administratiu  Central  de  Recursos  Contractuals  en recurs  583/2019  interposat  per  Acciona  Aigua  Serveis,  S.L.  contra  els  plecs  de  la  licitació convocada per  l'alcaldia de l'Ajuntament de  Riba-roja de Túria per al “contracte de concessió del  servei  públic  de  proveïment  d'aigua  potable,  servei  de  gestió  de  clavegueram,  control d'abocaments i depuració del municipi Riba-roja de Túria”.
3.-  6633/2022/GEN -  Ratificació  de  l'acord  de  la  junta  de  govern  local,  de  data  26  d'octubre de 2022  sobre  la  presentació  de  candidatura  de  l'Ajuntament  de  Riba-roja  de  Túria  a  la concessió  de  la distinció  «Ciutat  de  la  Ciència  i  la  Innovació»  corresponent  a  l'any  2022  i adhesió a la Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació (Xarxa Innpulso), projecte impulsat i cofinançat per el Ministeri de Ciència.
4.- 6563/2022/GEN, Acord relatiu a l'aprovació de la Minimització d'Impacte Territorial en sòl No
Urbanitzable, Polígon Disseminats, Polígon 28, Parcel·la 103.
5.- 4304/2019/GEN, Acord relatiu a l'aprovació de la Minimització d'Impacte Territorial en sòl No Urbanitzable, Partida Carasols, Polígon 42 Parcel·la 203.
6.- 3157/2022/GEN, Acord relatiu a l'aprovació de la Minimització d'Impacte Territorial en sòl No Urbanitzable, Partida Carrasquereta, Polígon 65, Parcel·la 225.
7.- 6025/2022/GEN, Reajustament Anualitats Edificant 2022-2023
8.- 4490/2022/GEN Acord relatiu a la sol·licitud de reajustament d'anualitats del conveni amb la GVA per a la Finalització del Centre Polivalent
9.-  3136/2022/GEN Acord  relatiu  a  l'expropiació  del  Camí  d'Emergència  Casanova/Oliveral-Subvenció IVACE  
10.-  6723/2022/GEN Acord  relatiu  a  la incorporació  al  servei  d'AAPP  de  les instal·lacions  del projecte Guardian
11.- 4675/2022/GEN, Aprovació del Reglament regulador de les condicions generals del Servei d'Ajuda a domicili (SAD) i d'accés al mateix per part de les persones interessades en el servei.
12.- 6765/2022/GEN, Proposta sol·licitud implantació Escola Oficial d'Idiomes
13.- 4674/2022/GEN, Aprovació del Reglament regulador de les condicions generals del Servei d'àpats Social i d'accés al mateix per part de les persones interessades en el servei
14.- 48/2022/2022 Moció del Grupo Municipal Podem Riba-roja Pot per a la promoció i difusió de la informàtica lliure a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria 
15.-  47/2022/PGRU,  Declaració  Institucional  de  felicitació  de  la  Corporació  Municipal  de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria a Mar Benegas
16.- 46/2022/PGRU Moció del grup municipal Ciutadans lluita contra la pobresa energètica de malalts crònics.
17.- 49/2022/PGRU Moció del Grup Municipal Compromís relativa a la prohibició entrada taronges Turquia i Egipte
18.- 50/2022/PGRU, Moció conjunta que presenta el Grup Municipal Socialista  juntament amb els Grups Municipals Popular, Ciutadans, Compromís, L'Esquerra de Riba-roja i Podem Riba-roja Pot per a commemorar “El dia internacional de de l'eliminació de la violència contra les dones”
19.- Despatx d'urgència

PART D'INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
 
20.-3007/2022/GEN  Dació compta al Ple dels contractes administratius adjudicats en el tercer trimestre de 2022 per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria.
21.- Donar compte de les Resolucions de la número 2726/2022 a la 3077/2022.
22.- Precs i Preguntes

Es podrà seguir en directe la retransmissió del ple a través del següent enllaç: https://www.youtube.com/user/ribaredosic i els serveis de Ràdio Riba-roja, 105.2 FM, i serà gravat per TV Riba-roja.