Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Orde del dia ple ordinari de 8 de maig de 2023

Ple ordinari en el Saló de Plens del Ajuntament.
El dilluns 8 de maig de 2023 a les 17:30 hores en el Saló de Sessions del Ple siti en la Plaça Ajuntament núm. 9 d’esta localitat, es realitzarà ple en sessió ordinària

Orde del dia:
 
1.- Aprovació Acta anterior de data 3 d'abril de 2023
 
PART RESOLUTIVA
 
2.- SECRETARIA Expte 3120/2023/GEN Acord relatiu en les Festes Locals, Calendari Laboral 2024
3.- CONTRACTACIÓ Expte 904/2023/GEN Aprovació de l'estructura de costos del Servei de Recollida i Transport de Residus Urbans per a la fixació d'una fórmula de revisió de preus en els plecs de condicions de la licitació.
4.- CONTRACTACIÓ Expte 2856/2023/GEN Ampliació del nombre d'anualitats, exercicis pressupostaris, al  fet que poden aplicar-se les despeses referides de contractes diversos inclosos en el Pla de Contractació 2023.
5.- IGUALTAT Expte 2899/2023/GEN Acord relatiu a l'aprovació de l'II Pla d'Igualtat municipal de Riba-roja de Túria 
6.- SECRETARIA  Expte  1382/2023/GEN Dació compta de la Memòria de Secretaria de 2022 de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria  alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
7.- IGUALTAT Expte 2999/2023/GEN Impulsar una ordenança municipal per a l'abolició de la prostitució
8.- SERVEIS  SOCIALS  Expte  1848/2023/GEN Aprovació del Reglament regulador de la Comissió Tècnica d'Intervenció Social.
9.- SERVEIS  SOCIALS  Expte  1847/2023/GEN Aprovació del Reglament regulador de la Comissió Tècnica de Valoració i Seguiment de Prestacions Econòmiques.
10.- SERVEIS SOCIALS Expte 6613/2022/GEN Aprovació del Pla Estratègic Zonal de Serveis Socials Municipal
11.- QUALITAT AMBIENTAL Expte 2129/2023/GEN Aprovació i adhesió conveni entre l'Ajuntament de Riba-roja  de  Túria    i  l'Ajuntament  de  Paterna  per  al manteniment  de  les  instal·lacions  d'ús  comú  del projecte Guardian.
12.- 14/2023/PGRU Moció del Grup Municipal PSOE relativa a la Reversió de l'àrea de salut del Departament de Manises
13.- 15/2023/PGRU Moció conjunta dels Grups Municipals PSOE, Compromís Riba-roja, L'Esquerra de Riba-roja i Podem Riba-roja Pot relativa en el Dia Internacional contra la LGTBIfobia. 
 
PART DI INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

14.- TRESORERIA  Expte 727/2023/GEN Dació compta de l'aprovació del Pla de Tresoreria de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria  exercici econòmic 2023.
15.- CONTRACTACIÓ Expte 6632/2021/GEN Dació compta i memòria anual Pla de Formació Contínua per a la Professionalització de la Contractació Pública.
16.- CONTRACTACIÓ Expte  5356/2022/GEN Dació compte al Ple de la Corporació de la inclusió de nous contractes no previstos en el Pla de Contractació Anual, a celebrar en l'exercici 2023 dins del cronograma del primer semestre, després d'acords adoptats per  la Junta de Govern Local, modificació sisena a novena.
17.- INTERVENCIÓ Expedient 2130/2023/GEN Dació de compte de l'aprovació del Pla Pressupostari a mitjà termini 2023-2026.
18.-  Per la Sra. Regidora Gomez Laredo es procedirà a donar compta de la Declaració de la Zona Arqueològica de València la Vella com a Bé d'Interés Cultural (BIC)
19.- Donar compte de les Resolucions de la número 1295/2023 a la 1742/2023.
20.- Precs i Preguntes.

Es podrà seguir en directe la retransmissió del ple a través del següent enllaç: https://www.youtube.com/user/ribaredosic i els serveis de Ràdio Riba-roja, 105.2 FM, i serà gravat per TV Riba-roja.