Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8
  • Imprimir

Comissió de Coordinació Pedagògica

La Comissió de Coordinació Pedagògica és un òrgan fonamental en la vida del Centre. Coordina de forma habitual i permanent les labors docents del professorat, de les activitats complementàries, extraescolars i altres projectes del conservatori. Coordina tots els treballs acadèmics i l'activitat lectiva del Centre. Funcions i competències de la Comissió de Coordinació Pedagògica:

:: Establir les directrius generals per a elaborar i revisar els Projectes curriculars, així com dirigir-los i coordinar-los.
:: Assegurar la coherència entre el Projecte Educatiu del Centre, els Projectes curriculars i la Programació General Anual, així com proposar al Claustre la seua avaluació, aprovació i modificacions.
:: Vetlar pel compliment dels Projectes curriculars en la pràctica docent, així com la seua avaluació.
:: Proposar al claustre la planificació de les sessions d'avaluació i qualificació.
:: Elaborar el Pla d'Acció Tutorial."
:: Elaborar propostes de criteris i procediments per a les adaptacions curriculars i plans sobre la diversitat de l'alumnat.
:: Proposar al Claustre el Pla de formació del professorat.
:: Elevar al Consell Escolar informes sobre el propi funcionament, en la memòria final.

Directora: Amparo Ruiz Miguel
Cap d'Estudis: Inmaculada Maícas
Cap del Departament de Dansa Clàssica: Carlos Labiós Montaner
Cap del Departament de Dansa Espanyola: María Fernández Cerrato
Cap del Departament de Música i Història de la Dansa: Vanessa Pons Plaer
Coordinadora de les Enseñazas Elementals: Sandra Alcón Clavijo
Coordinadora d'igualtat i convivència: Carmen Ruiz Barranco.