Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

  • Imprimir

Activitats del Conservatori Professional Municipal de Dansa

:: Mostra de Nadal (Alumnes de les Ensenyances Elementals).


Els alumnes de les EE.EE. realitzen en l’Auditori Municipal, l’última setmana del primer trimestre, una mostra del treball diari en l’aula. Cada curs està encarregat de mostrar al públic els exercicis propis de les classes de dansa clàssica, dansa espanyola i dansa contemporània.

:: Classes Magistrals (Alumnes de les Ensenyances Professionals).


En el mes de desembre un professor invitat acudix al centre per a impartir classe als alumnes de les EE.PP. tant per a l’especialitat de Dansa Clàssica com per a Dansa Espanyola.

:: Festival Fi de Curs.


Per a finalitzar el curs escolar els alumnes, tant de les EE.EE. com de les EE.PP. preparen diverses peces coreogràfiques per a poder així mostrar al públic l’evolució de tot un any acadèmic.

:: Concursos de Dansa.


Els alumnes del centre, amb el suport dels professors assistixen a concursos nacionals i internacionals i així obtindre beques i premis per a continuar amb l’aprenentatge.

:: Curset d’Estiu.


Cada any el conservatori organitza un curset d’estiu en què els alumnes de centre i de diferents escoles acudixen al conservatori per a seguir formant-se.

:: Taller Coreogràfic.


Els Tallers Acadèmics de Dansa naixen l’any 2001 amb l’objectiu d’omplir la formació dels alumnes i acostar-los a l’experiència mes pareguda al que experimentaran quan s’incorporen al món professional. Actualment, la LOE ens permet desenrotllar els Tallers dins de la programació de la pròpia assignatura de Taller Coreogràfic. Per a això, la Regidoria d'Educaciço ha dotat al Conservatori dels recursos necessaris per a poder produir anualment almenys dos peces de coreògrafs actuals i altres del repertori, així com la possibilitat de practicar les coreografies del repertori clàssic que s’estudien en l’assignatura pròpia.


Els tallers de les dos especialitats participen constantment en les activitats que el Municipi sol·licita, ja siga per a les Festes en honor al Sant Crist dels Afligits, l’Exaltació de la Fallera Major del poble, La Fira del comerç…