Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

  • Imprimir

Informació general

(1)

(id: 885)Requisits d´accés a la formació de persones adultes:
:: Les persones adultes es podran incorporar a la Formació Bàsica de Persones Adultes a partir de l’any natural en complir 18 anys d’edat.
:: Per a poder accedir als cursos de preparació de proves lliures (accés a cicles formatius de Grau superior), han de tindre l’edat requerida en la normativa vigent.
:: En el moment d’accedir a la formació de persones adultes s’efectuarà amb caràcter preceptiu una valoració inicial de cada persona, per a procedir a la seva orientació i adscripció. Aquesta valoració inicial comprendrà aspectes relacionats amb els conéixements, experiències, habilitats i procediments que posseïsca cada persona i es tindrà en compte els seus estudis anteriors, espectatives i interessos.


Oferta formativa:
:: Programes d’Alfabetització i d’iniciació a la formació bàsica: Alfabetització, Neolectors i Educació de Base.
:: Programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària: GES I (Primer Nivell) i GES II (Segon Nivell).
:: Cursos per a estrangers orientats al conéixement de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
:: Cursos de preparació per a l’obtenció de certíficats oficials de conéixement del valencià.
:: Cursos de preparació per a la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional Específica.

:: Cursos de preparació per a la prova d'accés a la Universitat per a persones majors de 25 i 45 anys (preguntar en el Centre).
:: Taller de Fotografia.
:: Taller d'idioma Anglés.
:: Taller d'informàtica.
:: Taller d'animació lectora.

 

:: Informació sobre els cursos en període de matrícula: de dilluns a dijous de 16:30 a 20:00 hores i divendres de 9:30 a 13:00 hores.
:: Informació sobre els cursos fora del període de matrícula: dilluns i dimarts de 17:00 a 18:00 hores, dimecres i dijous de 18:00 a 19:00 hores i divendres de 12:00 a 13:00 hores en la secretaria del centre.