Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9
  • Imprimir

Control de plagues d’insectes perforador en les pinades de la Comunitat Valenciana

(3)

Als efectes  d’adoptar les mesures necessàries pels propietaris privats afectats per la plaga d’insectes perforador s’adjunta Resolució de la Direcció Territorial en execució de  “l’Orde 25/2014, de 29 d’octubre, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es fan públiques les zones de la Comunitat Valenciana on es declara obligatori i d’utilitat pública el tractament per al control de plagues d’insectes perforador que afecten les pinedes (Tomicus destruens, Orthotomicus erosus, Ipd sexdentatus)” així com les recomanacions per al control de plagues.

També s’acompanya fullet informatiu “mitigació de danys causats per la sequera: control de perforador de la fusta del pi” que explica entre altres els treballs de control a realitzar pels particulars.

Finalment, aquells propietaris particulars els focus de plaga dels quals es considere prioritari el seu control, no precisen autorització per a tallar els pins morts o afectats per la plaga, però han d'entregar prèviament l'imprés de comunicació en l'ajuntament.