Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9
  • Imprimir

Informació relativa al Col·le Xec per al curs escolar 2022-23

'EDUCACIÓ' 28 d'abril de 2022

S'inicia el procés per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d'ajudes per a finançar totalment o parcialment l'adquisició de material per al desenvolupament de les activitats escolars formals i no formals (extraescolars) durant l'any natural en curs (2022), per escolars empadronats en el municipi de Riba‐roja de Túria.

El destí de l'ajuda és exclusivament material, equipament i accessoris per al necessari desenvolupament d'activitats  escolars i extraescolars, com ara  uniforme, indumentària, calçat, motxilles, bossa d'aseo, bossa d'esport, instruments musicals, equipament esportiu, material pintura, vestit de bany, xancletes, diccionaris, llibres de lectura i llibres per a autocompletar (quaderns, llibre d'activitats en angles, etc…) no inclosos en la Xarxa de Llibres i sol·licitats pels centres, extrem que podrà comprovar l'administració requerint justificació al Centre corresponent.

Podrà ser beneficiari/a l'alumnat  matriculat actualment en centres educatius públics, concertats i/o privats en els cursos corresponents a segon cicle d'Educació Infantil, Primària, Secundària Obligatòria o en Educació Especial, nascuts entre els anys 2007 i 2019, i els nascuts en els anys 2005 i 2006 que hagen repetit algun curs i complisquen els requisits que s'indiquen en les bases.

Les instàncies de sol·licitud, juntament amb tota la documentació requerida, es presentaran preferentment en seu electrònica, però també es poden presentar presencialment en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament en horari de 9h a 14h, de dilluns a divendres i els dimecres de maig en horari vespertí de16:30 a 18.30 hores.

El termini per a sol·licitar el xec escolar va des del 29 d'abril fins al 8 de juliol de 2022.