Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8
  • Imprimir

Pla d'estudis

(2)

ENSENYANCES ELEMENTALS

Totes les especialitatsHores setmanals
AssignaturesCurs 1rCurs 2nCurs 3rCurs 4t
Instrument1111
Llenguatge Musical2222
Cor11
11
Conjunt----11
Total setmanal4455

DECRET 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances elementals de Música i es regula l'accés a estes ensenyances

 


ENSENYANCES PROFESSIONALS

Vent, Corda i PercussióHores setmanals
Assignatures pròpies de l'especialitatCurs 1rCurs 2nCurs 3rCurs 4tCurs 5tCurs 6t
Instrument111111
Piano complementari--0,50,50,5----
Música de cambra----
1111
Orquestra/Banda/Conjunt222222
Comuns
Llenguatge musical22--------
Armonía----22----
Anàlisi--------22
Història de la música--------22
Optatives
Optativa--------33
Total setmanal55,56,56,51111


PianoHores setmanals
Assignatures pròpies de l'especialitatCurs 1rCurs 2nCurs 3rCurs 4tCurs 5tCurs 6t
Instrument111111
Conjunt11--------
Cor----22----
Música de cambra----1111
Acompanyament--------22
Comuns
Llenguatge musical22--------
Armonía----22----
Anàlisi--------22
Història de la música--------22
Optatives
Optativa--------33
Total setmanal44661111


GuitarraHores setmanals
Assignatures pròpies de l'especialitatCurs 1rCurs 2nCurs 3rCurs 4tCurs 5tCurs 6t
Instrument111111
Piano complementari--0,50,50,5----
Conjunt11
--------
Cor----22----
Música de cambra----1111
Acompanyament--------22
Comuns
Llenguatge musical22--------
Armonía----22----
Anàlisi--------22
Història de la música--------22
Optatives
Optativa--------33
Total setmanal44,56,56,51111


CantHores setmanals
Assignatures pròpies de l'especialitatCurs 1rCurs 2nCurs 3rCurs 4tCurs 5tCurs 6t
Instrument111111
Idioma aplicat al cant222222
Piano complementari--0,50,50,5----
Conjunt11--------
Cor----22----
Música de cambra----
1111
Acompanyament--------22
Comuns
Llenguatge musical22--------
Armonía----22----
Anàlisi--------22
Història de la música--------22
Optatives
Optativa--------33
Total setmanal66,58,58,51313

DECRET 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l'accés a estes ensenyances.