Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja de Túria destinarà 225.000 euros a l'any en ajudes econòmiques d'emergència social per a cobrir les despeses necessàries de les famílies i unitats de convivència de la localitat

L'ajuntament publica les bases reguladores de les ajudes econòmiques enfocades a sufragar les despeses de determinades situacions socials.

'ACCIÓ SOCIAL I POLÍTIQUES INCLUSIVES' 29 de gener de 2024

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha publicat les bases reguladores de les ajudes econòmiques d'emergència social corresponent al període comprés entre els anys 2022 i 2025. D'esta manera, al llarg d'este període de temps es destinaran un total de 225.000 euros a l'any procedents dels fons econòmics municipals.

Estes ajudes tenen un caràcter extraordinari i estan enfocades a solucionar aquelles situacions en les quals es puguen trobar les famílies de Riba-roja de Túria afectades per un estat de necessitat conjuntural, dirigides a la unitat de convivència. Les unitats beneficiàries d'estes ajudes hauran de complir una sèrie de requisits per a optar a la concessió de les ajudes econòmiques.

La concessió de les subvencions econòmiques es durà a terme a través d'un procediment de concurrència competitiva que hauran de complir les unitats de convivència sol·licitants al llarg del període 2022-2025. Les sol·licituds rebudes hauran de ser estudiades per una comissió tècnica de valoració i seguiment de les prestacions econòmiques que, en últim lloc, decidirà la concessió o denegació d'esta.

Les sol·licituds s'analitzaran d'acord amb els factors socials, familiars i econòmics de les unitats de convivència que opten a les ajudes econòmiques, d'acord, a més, d'altres factors com la documentació presentada i el compliment del termini establit. Les subvencions que es destinen a les unitats de convivència hauran de cobrir necessitats específiques de caràcter bàsic i urgent.

Entre eixes necessitats cal destacar les despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars, despeses imprescindibles per a l'ús de l'habitatge habitual, despeses excepcionals en els quals concórreguen circumstàncies de greu o urgent necessitat social i d'interés per a l'atenció de persones amb important problemàtica, desplaçaments per a rebre un tractament mèdic o atenció d'emergència residencial.

Els requisits que hauran de complir els beneficiaris consistixen a estar empadronats i residir en el municipi com a mínim els 6 mesos d'antelació a la sol·licitud, ser major d'edat, acreditar situació de necessitat, aportar documentació, no superar la renda per càpita del nucli de convivència establida, acceptar un pla personalitzat d'intervenció social, escolarització i assistència en cas de menors d'edat i, a més, haver justificat correctament ajudes concedides amb anterioritat.

Les ajudes d'emergència social de Riba-roja de Túria es distribuïxen en ajudes econòmiques a la unitat de convivència destinades a cobrir necessitats bàsiques com la compra d'aliments, productes d'higiene personal, de neteja de la llar, de subministraments de l'habitatge habitual i despeses derivades del lloguer d'esta. En el pagament del lloguer de l'habitatge haurà de titular del contracte d'arrendament la persona sol·licitant.

També, es concediran ajudes per a la llet infantil fins que el bebé haja complit els 6 mesos d'edat amb un caràcter trimestral i serà d'1 pot de llet infantil setmanal per bebé, a més d'ajudes per a pròtesis, amb tractaments especialitzats sempre que no estiguen inclosos en la cobertura pública sanitària. Es requerirà, a més, prescripció facultativa de la xarxa pública de salut o privada.

Altres ajudes complementàries estan dirigides a pagar el transport, les despeses farmacèutiques, les ajudes econòmiques d'emergència residencial, les ajudes per a atendre necessitats temporals o d'emergència en centres especialitzats o les ajudes polivalents, amb caràcter temporal i transitori, a més d'ajudes per a la hipoteca. Totes les ajudes hauran de ser justificades, posteriorment.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que estes ajudes “són el millor escut de protecció social que des de l'ajuntament posem a la disposició de les famílies i les unitats de convivència del nostre municipi per a atendre situacions determinades que exigixen la intervenció econòmica de les arques públiques, per això, l'administració local ha de ser garant del nostre sistema de solidaritat social”.