Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Conservatoris Professionals Municipals de Música i Dansa. Proves per a l'obtenció directa del Certificat de d'Ensenyaments Elementals

Calendari d'actuacions per a participar en les proves per a l'obtenció directa del certificat d'Ensenyaments Elementals de Música i Dansa. Curs 2017-2018.

'EDUCACIÓ' 6 d'octubre de 2017

A continuació, es publica el calendari d'actuacions per a participar en les proves per a l'obtenció directa del certificat d'Ensenyaments Elementals de Música i Dansa en els Conservatoris Professionals Municipals de Riba-roja de Túria.

1. Publicació de continguts, llistats d'obres i criteris d'avaluació: des de la primera setmana de setembre es poden sol·licitar en secretaria o per e-mail a conservatorio@ribarroja.es

2. Inscripció
: del 10 al 25 d'octubre
La inscripció per a les proves es realitzarà mitjançant el formulari de sol·licitud. Els aspirants hauran d'acompanyar a la seua sol·licitud d'inscripció els següents documents:
a) Comprovant d'haver efectuat l'ingrés bancari per l'import de la taxa corresponent als drets d'examen (15€ alumnes del centre i 48€ els alumnes d'altres centres). No s'abona taxa d'obertura d'expedient.
L'ingrés de la taxa es podrà efectuar, indicant el nom de l'alumne/a i l'especialitat a la qual opta, en les següents entitats bancàries:
Caixa Popular: IBAN ÉS46 3159 0012 4316 63269924
Banc de Santander: IBAN ÉS94 0049 4409 3721 1000 0947
b) Fotocòpia del DNI o Fotocòpia del Llibre de família (pàgina on consta l'alumne)
c) Els aspirants amb diversitat funcional que precisen algun tipus d'adaptació o mitjans per a la realització de la prova hauran de formular la corresponent petició concreta en el moment de sol•licitar la inscripció. A tal efecte, hauran d'adjuntar a la seua sol•licitud un certificat acreditatiu del grau de discapacitat expedit per l'administració competent.

3. Publicació de tribunals, dates i relació d'aspirants: 31 d'octubre

4. Realització de les proves: segona quinzena de novembre.

5. Publicació de resultats: abans del 15 de desembre.