Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja aprova les ajudes econòmiques als 21 clubs esportius de la localitat per un valor total de 107.767 euros

L'ajuntament concedeix subvencions a 7 esportistes pels seus resultats

'ESPORTS' 18 de febrer de 2022

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha concedit les ajudes econòmiques als clubs esportius de la localitat corresponents a l'anualitat de 2021 per un valor global de 107.767 euros. A més, l'equip de govern ha aprovat les subvencions econòmiques que percebran un total de 7 esportistes del municipi pro els seus resultats i trajectòria per una quantitat global de 4.481 euros entre tots.

    La decisió municipal respon al procés de concessió d'ajudes econòmiques enfocades a promoure l'activitat física a Riba-roja de Túria mitjançant les partides pressupostàries corresponents destinades a les entitats i els clubs esportius. La iniciativa municipal es complementa amb l'impuls del reconeixement a la trajectòria i la labor d'esportistes de la localitat desenvolupada al llarg del passat exercici.

    L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha concedit les ajudes a 21 clubs esportius de modalitats diverses com a ball, gimnàstica rítmica, karate, pilota valenciana, futbol, handbol, triatló, excursionisme, pàdel, atletisme, natació, judo o ciclisme, entre molts altres. Les quantitats econòmiques aprovades oscil·len entre els 168 euros i els 31.500 euros, en funció de la quantitat d'associats, labor i importància de cadascuna de les entitats fixades.

    Les ajudes tenen com a objecte secundar i millorar la pràctica esportiva, amb especial atenció als programes d'activitats esportives a desenvolupar, iniciació esportiva, foment de la pràctica i competició esportiva, a més d'activitats recreatives, d'oci i d'esplai. Els clubs realitzen una activitat regular amb els veïns sota la supervisió d'un monitor, entrenador o responsable del grup.

    La concessió d'aquestes subvencions s'ha realitzat mitjançant un procediment de concurrència competitiva, amb una comissió avaluadora que s'ha encarregat de procedir als barems a aplicar, formada per un president, un secretari i diversos vocals.
    Els barems han tingut en compte els criteris de l'esport base o escoles esportives destinades a fomentar el coneixement de l'esport d'una especialitat donada, des de categories inferiors fins a juvenils, des dels 4 als 18 anys d'edat. També s'ha valorat el foment de la paritat entre sexes en l'entitat esportiva o club, és a dir, a més igualtat entre nombre d'esportistes empadronats en Riba-roja de tots dos sexes serà major la puntuació.

    La comissió avaluadora ha estudiat, també, les despeses federatives suportades per l'entitat al llarg de la temporada 2020/21, com el pagament de fitxes, mútues o assegurances mèdiques, quotes per inscripcions o altres conceptes. Per això, l'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha procedit a la fixació de la quantitat econòmica basat en els citats criteris.

    L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha concedit, a més, un total de 4.481 euros entre els set esportistes de la localitat que han desenvolupat una trajectòria notable al llarg de l'exercici de 2020. Tots ells estan empadronats a Riba-roja de Túria i estan en possessió d'una llicència federativa. Els criteris que s'han tingut en compte són el resultat esportiu i la categoria d'aquest.  

    L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que les ajudes concedides als clubs i als esportistes més destacats “responen al compromís d'aquest equip de govern per promoure la pràctica de l'esport com a manera de dur a terme una vida saludable entre la població; per això, per a futures convocatòries continuarem millorant les bases de les subvencions i ampliarem la partida pressupostària per a ajudar al funcionament i servei que realitzen els clubs esportius”.