Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

L'Ajuntament de Riba-roja elabora una guia didàctica dirigida a regidors i regidores per a ampliar el seu coneixement sobre l'estructura administrativa

El ple municipal es fa ressò d'un document desenvolupat des del departament de Secretaria que pretén ser un pas per a millorar la gestió.

'SECRETARIA' 3 de gener de 2024

El ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria s'ha fet eco de la important labor que la Corporació municipal té encomanada en l'estructura administrativa actual, amb l'elaboració d'una guia didàctica dirigida als membres de la corporació municipal 2023-2027 amb representació pública en l'actualitat, és a dir, el PSPV, el Partit Popular, Vox, Compromís i Esquerra Unides-Podem.

La guia redactada i elaborada pel departament de Secretaria s'estructura en un total de 17 blocs en els quals s'explica de forma detallada els aspectes més importants en el dia a dia de la corporació municipal. L'organització municipal, les tinences d'alcaldia, el ple municipal, la Junta de Govern Local, les comissions informatives o les ordenances municipals són alguns dels apartats del citat document.

Existixen altres apartats a tindre en compte en la citada guia com l'Estatut dels membres de les corporacions locals, el pressupost municipal, la contractació municipal, el patrimoni de les entitats locals, el personal de les administracions públiques, la transparència i la participació ciutadana, l'administració electrònica i l'organigrama de l'ajuntament, entre altres aspectes.

La guia respon algunes qüestions essencials per a entendre millor l'estructura d'una administració local com és el cas de Riba-roja de Túria, com la definició d'un ajuntament d'un municipi amb més de 20.000 habitants, el reglament orgànic municipal (ROF), els diversos òrgans del govern i l'administració local, com el ple, la junta de govern, les comissions informatives o els consells sectorials.

En el cas del càrrec d'alcalde o alcaldessa s'especifiquen les seues funcions, les seues competències indelegables o les delegables o les seues capacitats per a nomenar els tinents d'alcalde i els membres de la Junta de Govern Local, entre altres aspectes, en un càrrec entés com “la màxima autoritat política de l'administració municipal encarregada de presidir i representar a l'ajuntament, la seua figura està regulada en la llei reguladora de les bases de règim local”, segons el text aprovat.

La guia detalla les delegacions que es van dur a terme al principi de l'actual legislatura a Riba-roja de Túria, amb aquelles que exercix l'alcalde, els tinents d'alcalde i la resta dels edils que formen part de la citada corporació municipal. La periodicitat dels plens municipals, les diverses sessions existents o l'exigència de majories o minories en cadascun dels assumptes a tractar suposen altres aspectes a tindre en compte.

Els integrants de les comissions informatives de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria o les matèries que comprenen cadascuna d'elles són objecte d'una profunda anàlisi en la guia dels membres de la corporació que han accedit al seu lloc de representació pública s'enumera com el contingut idoni per a desenvolupar este lloc de treball amb les millors garanties d'èxit, entre altres aspectes.

Les competències dels municipis, els drets i els deures dels membres de la corporació local, el pressupost econòmic i els seus diversos principis que el desenvolupen, així com la seua estructura, la contractació municipal i el tipus d'estos, els procediments d'adjudicació dins de la normativa actual o les competències per a contractar completen la informació de la citada guia dels regidors.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que esta guia “suposa una fita en el treball del departament de Secretaria que s'han encarregat d'elaborar amb un enorme esforç i dedicació i que és molt important per a ajudar als regidors del govern i l'oposició en la seua labor, tant de gestió dels recursos com en la seua labor de fiscalització, cadascun des d'una perspectiva diferent però igual d'essencial”.