Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

L'Ajuntament de Riba-roja estalvia 1’3 milions d'euros en la licitació dels contractes públics adjudicats al llarg de l'any 2019

Els anuncis van arribar a 3.000 empreses amb una plataforma electrònica

'CONTRACTACIÓ' 14 de juliol de 2020

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria va aconseguir un estalvi de 1’3 milions d'euros corresponents als processos de licitació pública d'obres, serveis i subministraments municipals en contractes privats i administratius. Els contractes van eixir a licitació pública per un valor de 5 milions d'euros, però, finalment, es van adjudicar per un muntant de 3’6 milions, de manera que l'estalvi va aconseguir els 1’3 milions d'euros.

Aquest estalvi compleix, escrupolosament, l'article 1 de la llei de contractes del sector públic pel seu “principi d'integritat” sobre una “eficient utilització dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l'oferta econòmica més avantatjosa”.

Els serveis tècnics municipals han elaborat una memòria sobre la contractació pública en la qual, a més, destaquen una comparativa de les alienacions efectuades en el mateix període, anualitat de 2019, en la qual es van aconseguir uns ingressos superiors als previstos de 17.416 euros, ja que el preu base de licitació estava fixat en 640.831 euros i, finalment, es van vendre per 658.248 euros en total.

Les ofertes de licitació es tramitat a cap través de procediments oberts amb un total del 80% sobre el valor econòmic total en la qual qualsevol empresa amb capacitat i habilitació pot presentar-se mitjançant pública concurrència, mentre que els processos menors han quedat reduïts al 6%. En els casos de contractes menors, es convida a tres empreses o fins i tot es publica perquè qualsevol empresa puga presentar-se i fins i tot es retransmet per mitjans en streaming l'obertura de les ofertes. Aquestes fórmules busquen “una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu i una utilització del procediment obert o restringit”.

L'anàlisi municipal detalla, a més, els tipus de contractes que s'han efectuat al llarg de l'any 2019, en el qual predominen els d'obra (47’09%), els de subministrament (21’11%), els de serveis (19’96%) i, en últim lloc, els corresponents als contractes privats (11’83%). Els contractes de servei s'han reduït perquè l'any 2018 es van licitar més serveis amb una duració superior a un any. A més, en 2019 també han augmentat els de subministrament per a evitar contractes menors de compres corrents.

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria també ha fomentat una major participació de la petita i mitjana empresa, d'acord amb la llei de contractes públics, amb la divisió en lots excepte en aquells casos o circumstàncies que ho impedisca la llei. D'aquesta forma, s'han realitzat 9 contractes per lots en subministraments enfront dels 4 que no portaven, altres 22 amb lots en serveis enfront de 5 que mancaven d'ells i, finalment, 32 contractes d'obres per lots i 9 sense lots.

La difusió dels processos de licitació és una de les premisses que més s'han tingut en compte i, per això, els anuncis han arribat, directament, a més de 3.000 empreses nacionals a través de la plataforma de licitació electrònica de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria. L'any 2019, i respecte de l'anualitat de 2018, s'ha produït un increment dels contractes d'obres i subministraments i l'eliminació dels contractes de col·laboració públic-privada per la nova llei de contractes públics.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha manifestat “el compromís ferm i decidit d'aquest govern per implantar polítiques de transparència i pluralitat en la gestió dels recursos públics i una aposta per fomentar la participació del teixit empresarial de la nostra localitat de manera que tots tinguen les acarones oportunitats, sense oblidar l'aplicació de criteris de sostenibilitat, socials o conciliació”.

Entre els reptes que es marquen en la memòria municipal destaquen una dotació pressupostària per a l'aplicació dels plans de contractació i la seua anàlisi posterior, un increment de l'eficàcia del protocol de contractació, una reserva a un centre especial d'ús d'iniciativa social, una auditoria sobre l'aplicació del codi ètic, una quantificació de la participació de les pimes en les licitacions municipals, un foment de la concurrència o la consolidació de la comissió de seguiment composta per tots els grups polítics.