Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Llistat de sol·licituds presentades Escola d'Estiu 2024

(1)

EDUCACIÓ' 29 de maig de 2024

Es publiquen llistat provisional de les sol·licituds presentades per a l'Escola d'Estiu.

Places oferides - 300
Sol·licituds presentades - 510
Inadmeses per no complir requisits d'empadronament, termini o edat - 13
Sol·licituds amb documentació completa - 454
Sol·licituds corregibles - 43

El nombre de sol·licituds la documentació de les quals s'ha presentat dins del termini i en la forma corresponent (454) és superior al nombre de places oferides (300), no obstant s'obri termini de presentació de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà de la present publicació, per a esmena i al·legacions prèvies a la publicació del llistat definitiu d'admesos. Si és el cas, les sol·licituds no admeses passaran a conformar la llista d'espera per a cobrir possibles baixes.

AVÍS: Amb motiu dels dubtes sorgits respecte del llistat publicat de sol·licituds, s'informa que es tracta d'un LLISTAT PROVISIONAL AMB TOTES LES SOL·LICITUDS, per tant en el llistat figura el total de sol·licituds presentades, indicant respecte de cadascuna d'elles si la documentació presentada està completa o ha d'esmenar-se, així com aquelles sol·licituds que són inadmeses per no complir algun dels requisits.

Tal com s'indica en la notícia, el nombre de places oferides és de 300 i el nombre de sol·licituds inicials que presenten la documentació completa és de 454, per tant hi ha més sol·licituds completes que places convocades.

Finalitzat el termini de 10 dies per a al·legacions i/o esmenes i resoltes les mateixes, es publicarà el LLISTAT DEFINITIU en el qual s'indicaran les 300 sol·licituds presentades completes per orde de presentació i ADMESES, així com una LLISTA D'ESPERA en cas de baixes o ampliacions