Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Es descobreix a Riba-roja de Túria la presència d’una rata penada en perill d'extinció

L’espècie de quiròpter té el mateix grau de protecció que el linx ibèric o l’ós bru.

'MEDI AMBIENT' 30 de juliol de 2018

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria, dins del seu projecte de conscienciació ambiental EcoRiba, va contractar l’empresa Càdec Taller de Gestió Ambiental S.L. per tal de realitzar un estudi al voltant de les diferents rates penades que es troben al nostre municipi. L’estudi, el qual encara es troba en marxa, ja ha catalogat més de deu espècies de quiròpters al municipi, entre les quals podem trobar:

- Rata penada de ferradura gros (Rhinolophus ferrumequinum)
- Rata penada de Natterer (Myotis escalerai)
- Rata penada de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus)
- Rata penada comuna (Pipistrellus pipistrellus)
- Rata penada de vores clares (Pipistrellus kuhlii)
- Rata penada de muntanya (Hypsugo savii)
- Rata penada d’horta (Eptesicus isabellinus)
- Rata penada orelluda (Plecotus austriacus)
- Rata penada cuallarga d’Europa (Tadarida teniotis)

L’espècie més cridanera, però, ha estat el Myotis capaccinii, rata penada de peus grans. Aquesta espècie es troba catalogada com Espècie en Perill d’Extinció en Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades, i té la mateixa designació en el Catàleg Valencià d’Espècies Amenaçades.

Aquest fet implica que el Myotis capaccinii té el mateix Grau de protecció que espècies tan mítiques com el linx ibèric (Lynx pardinus), l’ós bru (Ursus arctos) o el gall fer cantàbric (Tetrao urogallus cantabricus).

La rata penada de peus grans no s’havia citat anteriorment en el municipi de Riba-roja de Túria, ni en cap població propera a d’aquest. Aquesta espècie es troba estrictament lligada a superfícies d’aigua, posat que la seua dieta depèn d’insectes que caça a sobre de l’aigua i xicotets peixos que pesca.

Dins del municipi de Riba-roja de Túria, aquest exemplar s’ha pogut detectar en zones properes al riu dins del Parc Natural del Túria i en la Vall de Porxinos.

La detecció d’aquest mamífer volador ha estat possible gràcies a l’enregistrament del seu ultrasò, l'espectrograma del qual presenta un patró de bandes verticals molt característic i que s’estreteix quan es tracta d’una emissió de cacera.

L’empresa, junt amb l’equip tècnic del projecte EcoRiba, continuaran l’estudi per tractar de determinar on té establida la colònia aquesta espècie cavernícola i continuar censant la resta d’espècies de rates penades presents al nostre municipi.